Pressmeddelanden

VALBEREDNING UTSEDD INFÖR CLEMONDOS ÅRSSTÄMMA 2023

I enlighet med det beslut som fattades på årsstämman den 13 maj 2022 angående tillsättning av valberedning, tillkännages härmed utsedda ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2023.

Följande personer har utsetts till valberedningens ledamöter inför årsstämman 2023.

Ordförande Peter Ragnarsson (LMK Forward AB) tillsammans med Lottie Norén (eget innehav) och Veronica Sköld (Jesper Svensson). Utöver dem är Clemondo Group AB:s styrelseordförande, Michael Engström, adjungerad till valberedningen. Valberedningen utses bland de största aktieägarna i bolaget i linje med bolagsstyrningens riktlinjer.

Aktieägare som önskar lämna förslag på ledamöter till valberedningen kan skicka e-post till [email protected]

Helsingborg, 15 november 2022

För ytterligare information:

Michael Engström, Styrelseordförande Clemondo
Telefon: 076-374 87 69                                                               
E-post: [email protected] 

Filer för nedladdning
2022-09-26

Korrigering av publicerat pressmeddelande den 23/9 2022 kl 08:30. Här anges korrekt total antal aktier efter köpet, i övrigt identiskt innehåll.

Clemondo Group AB (publ) meddelar att bolagets interim försäljningschef för Hygien och Industri, Johannes Efstratiadis, har köpt 752 114 aktier i bolaget över börsen. Efter förvärvet äger Johannes Efstratiadis totalt 2 127 114 aktier i Clemondo.

2022-09-23

Clemondo Group AB (publ) meddelar att bolagets interim försäljningschef för Hygien och Industri, Johannes Efstratiadis, har köpt 752 114 aktier i bolaget över börsen. Efter förvärvet äger Johannes Efstratiadis totalt 1 375 000 aktier i Clemondo.

2022-08-18
Regulatorisk

ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2022
(JÄMFÖRT MED APRIL - JUNI 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 76,0 (74,5) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,6 (7,5) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultat uppgick till 0,4 (3,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,3 (2,6) MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,00 (0,02) SEK.
2022-08-15

Torsdagen den 18 augusti, klockan 08:30 publiceras Clemondos kvartalsrapport för andra kvartalet 2022. Under fredagen den 19 augusti kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig via Erik Penser Bank på följande länk: https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured Ni hittar även inspelningen på vår hemsida under Investor relations på www.clemondo.se.

2022-05-13
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 13 maj 2022 beslutades följande.

1
2
...
25
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.