Revisor

Anders Ola Bjärehäll Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är revisor i Clemondo Group AB (publ)med Anders Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post