Revisor

Anders Ola Bjärehäll Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är revisor i Clemondo Group AB (publ)med Anders Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.