Toggla navigering

Investor relations

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet CLEM.

Här kan du läsa våra pressmeddelanden, rapporter och om hur bolagets styrs.

 Pressmeddelanden

2019-02-15
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har utsett Jesper Friis-Jespersen till ny CFO för koncernen och medlem i ledningsgruppen från den 1 april 2019. Nuvarande CFO Hans Östebo lämnar därmed koncernen för att driva egen konsultverksamhet, men står till förfogande under en övergångsperiod.

2019-02-15
Regulatorisk

Anpassad kostym och positiva nyheter inom fordon

1 oktober - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 69,1 (73,4) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -5,8 (2,4) MSEK.
  • Engångskostnader belastade resultatet med 5,6 (0,1) MSEK, varav 5,6 (0,1) MSEK påverkade EBITDA.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-3,5) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,07) SEK och -0,06 (-0,07) SEK efter utspädning.

1 januari - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 270,1 (300,9) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -17,4 (18,1) MSEK.
  • Engångskostnader belastade resultatet med 18,8 (1,4) MSEK, varav 18,6 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -32,6 (-8,1) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,4 (-0,16) SEK och -0,4 (-0,16) SEK efter utspädning.
2019-01-30
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått ramavtal med Bilia om att förse samtliga anläggningar i Sverige och Norge med miljömärkta produkter för biltvätt och fordonsvård. Avtalet gäller i tre år, med möjlig förlängning i ytterligare ett år, Clemondo bedömer att affären med Bilia ökar från 4 till 8 MSEK under 2019. På sikt innebär avtalet ytterligare potentiell volym.

 Senaste rapporten

 Finansiell kalender

april 24 2019
Årsredovisning 2018
maj 09 2019
Delårsrapport Q1 2019

 IR-kontakt

Hans Östebo, CFO
Telefon: +46 725 89 94 35
hans.ostebo@clemondo.se

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB