Toggla navigering

Investor relations

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Nasdaq First North Growth Market, och handlas under kortnamnet CLEM.

Här kan du läsa våra pressmeddelanden, rapporter och om hur bolagets styrs.

 Pressmeddelanden

2019-08-23
Regulatorisk

1 april - 30 juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 61,7 (67,7) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 3,1 (-9,4) MSEK.
  • Engångskostnader belastade resultatet med 0,0 (9,7) MSEK, varav 0,0 (9,5) MSEK påverkade EBITDA.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 (-12,9) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,25) SEK.
2019-05-15
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 15 maj 2019 beslutades följande.

2019-05-09
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingatt avtal med Staples om att erbjuda hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Avtalet galler till och med 2021. Clemondo bedomer att återförsäljaravtalet med Staples har stor potential.

 Senaste rapporten

 Finansiell kalender

november 15 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 14 2020
Bokslutskommuniké 2019

 IR-kontakt

Jesper Svensson
VD
Telefon +46 70 529 17 22
jesper.svensson@clemondo.se

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB