Toggla navigering

Investor relations

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet CLEM.

Här kan du läsa våra pressmeddelanden, rapporter och om hur bolagets styrs.

 Pressmeddelanden

2019-05-15
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 15 maj 2019 beslutades följande.

2019-05-09
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingatt avtal med Staples om att erbjuda hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Avtalet galler till och med 2021. Clemondo bedomer att återförsäljaravtalet med Staples har stor potential.

2019-05-09
Regulatorisk

Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 69,6 (73,9) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,4 (1,2) MSEK.
  • Engångskostnader belastade resultatet med 0,5 (0,0) MSEK, varav 0,5 (0,0) MSEK påverkade EBITDA.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-4,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.

 Senaste rapporten

 Finansiell kalender

augusti 23 2019
Delårsrapport Q2 2019
november 15 2019
Delårsrapport Q3 2019

 IR-kontakt

Jesper Svensson
VD
Telefon +46 70 529 17 22
jesper.svensson@clemondo.se

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB