Lahega fastighet flygfoto

Investor relations

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet CLEM.

Här kan du läsa våra pressmeddelanden, rapporter och om hur bolagets styrs.

 Pressmeddelanden

2018-12-20
Regulatorisk

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har utsett Jesper Svensson till ny VD för Clemondo med start den 1 januari 2019. Samtidigt tar Michael Engström, t f VD och styrelseledamot, över posten som styrelseordförande efter Torbjörn Lindgren. Torbjörn Lindgren kvarstår som ledamot i styrelsen.

2018-11-26
Regulatorisk

Den nya ledningen i Clemondo planerar ytterligare besparingar utöver tidigare presenterade åtgärdsprogram för att stärka lönsamheten. De nya åtgärderna innebär besparingar på 16 MSEK och berör 11 tjänster. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts.

2018-11-16
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 59,5 (60,1) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,5 (1,1) MSEK.
  • Engångskostnader belastade resultatet med 3,5 (0,4) MSEK, varav 3,5 (0,4) MSEK påverkade EBITDA.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-5,7) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK före utspädning och -0,08 (-0,11) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 201,0 (227,5) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -11,7 (15,7) MSEK.
  • Engångskostnader belastade resultatet med 13,2 (1,4) MSEK, varav 13,0 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -24,6 (-4,6) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,09) SEK före utspädning och -0,38 (-0,09) SEK efter utspädning.

 Senaste rapporten

 Finansiell kalender

februari 15 2019
Bokslutskommuniké 2018
maj 09 2019
Delårsrapport Q1 2019

 IR-kontakt

Hans Östebo, CFO
Telefon: +46 725 89 94 35
hans.ostebo@clemondo.se

Pressmeddelanden och rapporter via E-post