Lahega fastighet flygfoto

Investor relations

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet CLEM.

Här kan du läsa våra pressmeddelanden, rapporter och om hur bolagets styrs.

 Pressmeddelanden

2018-11-16
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 59,5 (60,1) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,5 (1,1) MSEK.
  • Engångskostnader belastade resultatet med 3,5 (0,4) MSEK, varav 3,5 (0,4) MSEK påverkade EBITDA.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-5,7) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK före utspädning och -0,08 (-0,11) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 201,0 (227,5) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -11,7 (15,7) MSEK.
  • Engångskostnader belastade resultatet med 13,2 (1,4) MSEK, varav 13,0 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -24,6 (-4,6) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,09) SEK före utspädning och -0,38 (-0,09) SEK efter utspädning.
2018-10-26
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett treårigt hyresavtal avseende uthyrning av bolagets lagerbyggnad i Håknatorp, som i dag står oanvänd.

2018-10-25
Regulatorisk

Erik Hantoft lämnar sitt uppdrag som VD för Clemondo Group AB (publ) med omedelbar verkan. Michael Engström, styrelseledamot sedan 2012, utses till tillförordnad VD i väntan på att rekrytering av ny VD slutförs.

 Senaste rapporten

 Finansiell kalender

februari 15 2019
Bokslutskommuniké 2018
maj 09 2019
Delårsrapport Q1 2019

 IR-kontakt

Hans Östebo, CFO
Telefon: +46 725 89 94 35
hans.ostebo@clemondo.se

Pressmeddelanden och rapporter via E-post