Lahega fastighet flygfoto

Finansiell kalender

februari 15 2019
Bokslutskommuniké 2018
maj 09 2019
Delårsrapport Q1 2019
augusti 23 2019
Delårsrapport Q2 2019
november 15 2019
Delårsrapport Q3 2019

Pressmeddelanden och rapporter via E-post