Lahega fastighet flygfoto

Finansiell kalender

juni 27 2018
Extra bolagsstämma
juli 05 2018
Nyemission
Teckningstiden inleds.
juli 19 2018
Nyemission
Sista dag för teckning.
augusti 24 2018
Delårsrapport Q2 2018
november 16 2018
Delårsrapport Q3 2018
februari 15 2019
Bokslutskommuniké 2018

Pressmeddelanden och rapporter via E-post