Finansiell kalender

maj 12 2021
Delårsrapport Q1 2021
juni 29 2021
Årsstämma
augusti 19 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 11 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021

Pressmeddelanden och rapporter via E-post