Aktien

Clemondo har ett aktieslag. Aktien handlas sedan den 19 december 2013 på Nasdaq First North Growth Market.

Clemondo

NASDAQ First North Growth Market: CLEM

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: CLEM.ST

Senast betalt föregående handelsdag

Teckningsoption

Villkor teckningsoption 2019-2022

Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner

Anmälan om Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 16 maj 2022 till och med den 23 maj 2022.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: CLEM
ISIN: SE0005504669

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB

040-200 250
info@vhcorp.se
Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö

Pressmeddelanden och rapporter via E-post