Aktien

Clemondo har ett aktieslag. Aktien handlas sedan den 19 december 2013 på Nasdaq First North Growth Market.

Clemondo

NASDAQ First North Growth Market: CLEM

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: CLEM.ST

Senast betalt föregående handelsdag

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: CLEM
ISIN: SE0005504669

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

Telefon: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: 
[email protected]

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.