Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 29 juni 2021

Aktieägarna i Clemondo kallades till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsens att besluta om nyemission

Årsstämma 22 juni 2020

Aktieägarna i Clemondo kallades till årsstämma måndagen den 22 juni 2020 kl. 14.00 i Sundspärlans lokaler med adress Fältarpsvägen 60, Helsingborg. 

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämma 15 maj 2019

Årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag avseende riktad emission av teckningsoptioner
Villkor för teckningsoptioner

Extra bolagsstämma 27 juni 2018

Årsstämma 9 maj 2018

Årsstämma 12 maj 2017

Kommuniké från årsstämman
Kallelse till årsstämma

Fullmakt
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Föreslagen ny bolagsordning

Extra bolagsstämma 19 december 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma
Villkor för teckningsoptioner av serie 2016/2020

Fullständiga beslutsunderlag

Revisorns yttrande

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 19 maj 2016

Kommuniké från årsstämma
Slutliga förslag till beslut inför årsstämma i North Chemical
Styrelsens redogörelse
Underskrift av styrelsens redogörelse
Årsredovisning 2015
Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 19 maj 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 2 mars 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 12 maj 2015

Kommuniké från årsstämma
Förslag till styrelse etc. inför årsstämma
Årsredovisning 2014
Kallelse till årsstämma

Årsstämma 9 maj 2014

Kommuniké från årsstämma
Förslag till styrelse etc. inför årsstämma
Årsstämma 2013
Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.