Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 15 maj 2019

Årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag avseende riktad emission av teckningsoptioner
Villkor för teckningsoptioner

Extra bolagsstämma 27 juni 2018

Årsstämma 9 maj 2018

Årsstämma 12 maj 2017

Kommuniké från årsstämman
Kallelse till årsstämma

Fullmakt
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Föreslagen ny bolagsordning

Extra bolagsstämma 19 december 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma
Villkor för teckningsoptioner av serie 2016/2020

Fullständiga beslutsunderlag

Revisorns yttrande

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 19 maj 2016

Kommuniké från årsstämma
Slutliga förslag till beslut inför årsstämma i North Chemical
Styrelsens redogörelse
Underskrift av styrelsens redogörelse
Årsredovisning 2015
Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 19 maj 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 2 mars 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 12 maj 2015

Kommuniké från årsstämma
Förslag till styrelse etc. inför årsstämma
Årsredovisning 2014
Kallelse till årsstämma

Årsstämma 9 maj 2014

Kommuniké från årsstämma
Förslag till styrelse etc. inför årsstämma
Årsstämma 2013
Kallelse till årsstämma

Pressmeddelanden och rapporter via E-post