Finansiella mål

Clemondos finansiella mål är som följer:

  • Minst 12 % tillväxt, varav hälften organiskt.
  • EBITDA på minst 10 % över en konjunkturcykel.
  • Soliditet på minst 30 %.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.