Toggla navigering

Ägarförteckning per den 31 december 2018

Ägare      Antal aktier      Innehav (%)      Röster (%)
Nortal Investments AB 36 644 205 27,62 27,62
LMK Forward AB 26 702 215 20,13 20,13
Grevelius, Fredrik 7 280 000 5,49 5,49
Nordnet Pensionsförsäkring AB 6 896 568 5,20 5,20
Danica Pension 6 045 403 4,56 4,56
Hasselgården Holding AB 5 150 000 3,88 3,88
Hantoft, Erik 3 177 500 2,40 2,40
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 2 672 236 2,01 2,01
Nocroc Ventures AB 2 600 000 1,96 1,96
Karlsson, Michael 2 482 675 1,87 1,87
Summa de 10 största aktieägare 99 650 802 75,12 75,12
Summa övriga ägare 33 009 063 24,88 24,88
Totalt antal aktier i Clemondo     132 659 865 100,0 100,0

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB