Ägare

Ägarförteckning per den 30 september 2020

Ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
LMK Forward AB 20 000 000 15,08 15,08
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 10 972 195 8,27 8,27
Jörns Bullmarknad AB 8 000 000 6,03 6,03
Nordnet pensionsförsäkring AB 3 560 178 2,68 2,68
Norén, Lottie Janeth 2 566 865 1,93 1,93
Hägg, Mikael 1 500 000 1,13 1,13
BNY Mellon SA/NV (former BNY) W8IMY 1 428 988 1,07 1,07
JP Morgan bank Luxembourg S.A. 1 083 330 0,82 0,82
Alriksson Karlsson, Gudrun A Maria 1 015 000 0,77 0,77
Pentakota, Johan 879 101 0,66 0,66
Summa de 10 största aktieägare 51 000 657 38,44 38,44
Summa övriga ägare 81 659 208 61,56 61,56
Totalt antal aktier i Clemondo     132 659 865 100,00 100,00

Pressmeddelanden och rapporter via E-post