Ägare

Ägarförteckning per den 30 september 2021. 

Ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
LMK Forward AB 20 000 000 15,08 15,08
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 6 436 617 4,85 4,85
Norén, Lottie Janeth 2 750 000 2,07 2,07
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 2 640 828 1,99 1,99
Swedbank Försäkring 2 095 894 1,58 1,58
Hägg, Mikael 1 500 000 1,13 1,13
Karlsson, Gudrun Anna Maria 1 283 000 0,97 0,97
Udesen, Erik 1 200 000 0,90 0,90
Järvström, Tobias 1 161 597 0,88 0,88
Bergström, Guifeng 1 090 000 0,82 0,82
Summa de 10 största aktieägare 40 157 936 30,27 30,27
Summa övriga ägare 92 501 929 69,73 69,73
Totalt antal aktier i Clemondo     132 659 865 100,00 100,00

Pressmeddelanden och rapporter via E-post