Ägare

Ägarförteckning per den 30 juni 2020

Ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
LMK Forward AB 20 000 000 15,08 15,08
Jörns Bullmarknad AB 10 100 000 7,61 7,61
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 9 572 155 7,22 7,22
Nordnet pensionsförsäkring AB 2 842 551 2,14 2,14
Norén, Lottie Janeth 2 563 307 1,93 1,93
Hägg Mikael 1 936 973 1,46 1,46
Jönsson Yüce, Michael 1 504 941 1,13 1,13
Alriksson Karlsson, Gudrun a Maria 947 844 0,71 0,71
Karlström, Hans Tommy 830 800 0,63 0,63
Bergström, Guifeng 789 000 0,59 0,59
Summa de 10 största aktieägare 51 087 571 38,51 38,51
Summa övriga ägare 81 572 294 61,49 61,49
Totalt antal aktier i Clemondo     132 659 865 100,00 100,00

Pressmeddelanden och rapporter via E-post