Toggla navigering

Ägarförteckning per den 30 december 2019

Ägare      Antal aktier      Innehav (%)      Röster (%)
Nortal Investments AB 37 059 023 27,94 27,94
LMK Forward AB 26 600 000 20,05 20,05
Grevelius, Fredrik 7 280 000 5,49 5,49
LMK Stiftelsen  5 541 334 4,18 4,18
Danica Pension 5 374 864 4,05 4,05
Hasselgården Holding AB 5 150 000 3,88 3,88
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 865 578 2,91 2,91
Hantoft, Erik 3 177 500 2,40 2,40
Häger Invest AB 2 950 000 2,22 2,22
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 2 717 968 2,05 2,05
Summa de 10 största aktieägare 99 719 267 75,17 75,17
Summa övriga ägare 32 502 352 24,50 24,50
Totalt antal aktier i Clemondo     132 218 619 99,67 99,67

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB