Toggla navigering

Ägarförteckning per den 29 mars 2019

Ägare      Antal aktier      Innehav (%)      Röster (%)
Nortal Investments AB 36 644 205 27,62 27,62
LMK Forward AB 26 702 215 20,13 20,13
Grevelius, Fredrik 7 280 000 5,49 5,49
Nordnet Pensionsförsäkring AB 7 066 341 5,33 5,33
Danica Pension 5 374 864 4,05 4,05
Hasselgården Holding AB 5 150 000 3,88 3,88
Hantoft, Erik 3 177 500 2,40 2,40
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 2 676 736 2,02 2,02
Nocroc Ventures AB 2 600 000 1,96 1,96
Karlsson, Michael 2 482 675 1,87 1,87
Summa de 10 största aktieägare 99 154 536 74,75 74,75
Summa övriga ägare 33 505 329 25,25 25,25
Totalt antal aktier i Clemondo     132 659 865 100,0 100,0

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB