Ägare

Ägarförteckning per den 30 december 2020

Ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
LMK Forward AB 20 000 000 15,08 15,08
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 6 800 958 5,13 5,13
Nordnet pensionsförsäkring AB 3 044 259 2,29 2,29
Norén, Lottie Janeth 2 587 436 1,95 1,95
Jörns Bullmarknad AB 2 364 216 1,78 1,78
Hägg, Mikael 1 500 000 1,13 1,13
Alriksson Karlsson, Gudrun A Maria 1 390 000 1,05 1,05
Pentakota, Johan 881 745 0,66 0,66
Bergström, Guifeng 876 500 0,66 0,66
Udesen, Erik 810 000 0,61 0,61
Summa de 10 största aktieägare 40 255 114 30,34 30,34
Summa övriga ägare 92 404 751 69,66 69,66
Totalt antal aktier i Clemondo     132 659 865 100,00 100,00

Pressmeddelanden och rapporter via E-post