Ägare

Ägarförteckning per den 31 mars 2022. 

Ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
LMK Forward AB 20 000 000 15,08 15,08
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 6 612 807 4,98 4,98
Swedbank Försäkring 5 730 474 4,32 4,32
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 906 536 3,70 3,70
Norén, Lottie Janeth 2 858 135 2,15 2,15
Udesen, Erik 1 550 000 1,17 1,17
Hägg, Mikael 1 500 000 1,13 1,13
Häger Invest AB 1 400 068 1,06 1,06
Bergström, Guifeng 1 300 000 0,98 0,98
Karlsson, Gudrun Anna Maria 1 283 000 0,97 0,97
Summa de 10 största aktieägare 47 141 020 35,54 35,54
Summa övriga ägare 85 518 845 64,46 64,46
Totalt antal aktier i Clemondo     132 659 865 100,00 100,00

Pressmeddelanden och rapporter via E-post