Ägare

Ägarförteckning per den 31 mars 2021.

Ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
LMK Forward AB 20 000 000 15,08 15,08
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 6 977 203 5,26 5,26
Norén, Lottie Janeth 2 603 459 1,96 1,95
Nordnet, Pensionsförsäkring AB 2 317 826 1,75 1,75
Hägg, Mikael 1 500 000 1,13 1,13
Karlsson, Gudrun A Maria 1 400 100 1,06 1,06
Bergström, Guifeng 1 000 000 0,75 0,75
JVD Partner AB 1 000 000 0,75 0,75
Udsen, Erik 930 000 0,70 0,70
Pentakota, Johan 888 888 0,67 0,67
Summa de 10 största aktieägare 38 617 476 29,11 29,11
Summa övriga ägare 94 042 389 70,89 70,89
Totalt antal aktier i Clemondo     132 659 865 100,00 100,00

Pressmeddelanden och rapporter via E-post