Lahega fastighet flygfoto

Ägare

Ägarförteckning per den 29 mars 2018

Ägare      Antal aktier      Innehav (%)      Röster (%)
Nortal Investments AB 14 093 925 27,62 27,62
LMK Forward AB 10 270 083 20,13 20,13
Hasselgården Holding AB 5 150 000 10,09 10,09
Grevelius, Fredrik 2 735 758 5,36 5,36
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 2 575 101 5,05 5,05
Karlsson, Michael 1 482 675 2,91 2,91
Ingo Invest AB 1 282 493 2,51 2,51
Nocroc Ventures AB 1 000 000 1,96 1,96
Hägg, Mikael 875 000 1,71 1,71
Schylit, Roland 875 000 1,71 1,71
Summa största aktieägare 40 340 035 79,06 79,06
Totalt antal aktier i Clemondo     51 023 025 100,0 100,0

Pressmeddelanden och rapporter via E-post