Ägare

Ägarförteckning per den 30 juni 2022. 

Ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
LMK FORWARD AB 20 000 000 14,44 14,44
AVANZA PENSION 6 564 091 4,74 4,74
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 6 187 152 4,47 4,47
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 4 957 911 3,58 3,58
NORÉN, LOTTIE 2 986 665 2,16 2,16
SVENSSON, JESPER 2 477 000 1,79 1,79
UDESEN, ERIK 1 600 000 1,16 1,16
HÄGER INVEST AB 1 550 000 1,12 1,12
HÄGG, MIKAEL 1 500 000 1,08 1,08
BERGSTRÖM, GUIFENG 1 308 500 0,94 0,94
Summa de 10 största aktieägare 49 131 319 35,48 35,48
Summa övriga ägare 89 336 546 64,52 64,52
Totalt antal aktier i Clemondo     138 467 864 100,00 100,00

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.