Toggla navigering

Ägarförteckning per den 30 september 2019

Ägare      Antal aktier      Innehav (%)      Röster (%)
Nortal Investments AB 36 912 419 27,82 27,82
LMK Forward AB 32 141 334 24,23 24,23
Grevelius, Fredrik 7 280 000 5,49 5,49
Danica Pension 5 374 864 4,05 4,05
Hasselgården Holding AB 5 150 000 3,88 3,88
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 235 670 3,19 3,19
Hantoft, Erik 3 177 500 2,40 2,40
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 2 681 339 2,02 2,02
Karlsson, Michael 2 482 675 1,87 1,87
Häger Invest AB 2 450 000 1,85 1,85
Summa de 10 största aktieägare 101 885 801 76,80 76,80
Summa övriga ägare 30 774 064 23,20 23,20
Totalt antal aktier i Clemondo     132 659 865 100,0 100,0

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB