Ägare

Ägarförteckning per den 30 juni 2021. 

Ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
LMK Forward AB 20 000 000 15,08 15,08
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 6 288 955 4,74 4,74
JVD Partner AB 3 000 000 2,26 2,26
Norén, Lottie Janeth 2 614 810 1,97 1,97
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 1 830 467 1,38 1,38
Hägg, Mikael 1 500 000 1,13 1,13
Karlsson, Gudrun Anna Maria 1 196 010 0,90 0,90
Udesen, Erik 1 075 000 0,81 0,81
Bergström, Guifeng 997 500 0,75 0,75
Sätra Ängar Konsult AB, c/o Spiik 970 000 0,73 0,73
Summa de 10 största aktieägare 39 472 742 29,75 29,75
Summa övriga ägare 93 187 123 70,25 70,25
Totalt antal aktier i Clemondo     132 659 865 100,00 100,00

Pressmeddelanden och rapporter via E-post