Ägare

Ägarförteckning per den 31 mars 2020

Ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
LMK Forward AB 26 600 000 20,05 20,05
Nortal Investments AB 14 319 117 10,79 10,79
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 6 515 415 4,91 4,91
Futur Pension  5 325 464 4,01 4,01
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 646 610 3,50 3,50
Dragecevic, Marjan 3 300 000 2,49 2,49
Hantoft, Erik 3 020 082 2,28 2,28
Häger Invest AB 2 825 000 2,13 2,13
Michael Karlsson i Helsingborg AB 2 419 170 1,82 1,82
Hägg, Mikael 2 275 000 1,71 1,71
Summa de 10 största aktieägare 71 245 858 53,69 53,69
Summa övriga ägare 61 414 007 46,31 46,31
Totalt antal aktier i Clemondo     132 659 865 100,00 100,00

Pressmeddelanden och rapporter via E-post