Ägare

Ägarförteckning per den 30 december 2022. 

Ägare Antal aktier Innehav & Röster (%) Marknadsvärde (KSEK)
LMK FORWARD AB 20 000 000 14,44 16 600
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 7 848 968 5,67 6 515
AVANZA PENSION 6 199 991 4,48 5 146
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 6 171 268 4,46 5 122
NORÉN, LOTTIE 3 009 472 2,17 2 498
SVENSSON, JESPER 2 477 000 1,79 2 056
UDESEN, ERIK 1 650 000 1,19 1 370
HÄGG, MIKAEL 1 500 000 1,08 1 245
P-A BENDT AB 1 500 000 1,08 1 245
BERGSTRÖM, GUIFENG 1 308 500 0,94 1 086
Summa de 10 största aktieägare 51 665 199 37,30 42 883
Summa övriga ägare 86 802 666 62,69 72 046
Totalt antal aktier i Clemondo     138 467 865 100,00 114 928

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.