Toggla navigering
Jesper Svensson VD

Jesper Svensson har tidigare bland annat arbetat som VD för ett av Cavotec-koncernens dotterbolag i mellanöstern med placering i Dubai, samt som marknadsdirektör och VD för utländska bolag inom flygsäkerhetskoncernen ADB Safegate.

Hans Östebo CFO

CFO i Lahega Kemi sedan 2013. Examen i Ekonomi (M.Sc) från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Tidigare erfarenhet från arbete som CFO i flera olika internationella koncerner och har över 15 års erfarenhet från arbete som CFO inom kemiindustrin

Pernilla Hagerman Produktionschef

Produktionschef sedan 2013. Civ. ing. Kemiteknik (MSC Chemical Engineering) Chalmers/Lunds Tekniska Högskola.
12 års erfarenhet från Supply Chain inom livsmedelsindustrin FMG, varav 8 år i internationellt bolag, och övriga fem år inom kemtekniska branschen och mobilbranschen.

Eva Ärlebo Ansvarig Sälj & Marknad

Examen från vårdhögskola samt DIHM i marknadsföring på IHM. Tidigare erfarenhet som försäljningschef inom läkemedelsindustrin samt andra chefsroller i olika branscher.

Mathias Andersson Inköpschef

Inköpschef sedan 2017. Inköpsutbildning via SILF Competence. Tidigare erfarenhet av ledande befattningar och har 14 års erfarenhet av inköp inom den kemtekniska branschen varav de senaste 7 åren på strategisk nivå.

Liza Nilsson Ansvarig Utveckling, Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöchef sedan 2019. 15 års erfarenhet av kvalitets -och miljöarbete i internationellt bolag inom förpackningsbranchen. Tidigare erfarenheter som laboratorieingenjör inom bioteknikföretag.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB