Lahega fastighet flygfoto

Ledning

Erik Hantoft VD

VD sedan 2014 i Lahega Kemi AB.
Examen i Ekonomi (B.Sc.) från Högskolan i Jönköping samt företagsledarutbildningar bl.a. från IFL.
Tidigare erfarenhet från företagsledande befattningar under 20 år bl.a. som CEO på Kemetyl, Ballingslöv och Modul-System.

Hans Östebo CFO

CFO i Lahega Kemi sedan 2013. Examen i Ekonomi (M.Sc) från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Tidigare erfarenhet från arbete som CFO i flera olika internationella koncerner och har över 15 års erfarenhet från arbete som CFO inom kemiindustrin

Pernilla Hageman Produktionschef

Produktionschef sedan 2013. Civ. ing. Kemiteknik (MSC Chemical Engineering) Chalmers/Lunds Tekniska Högskola.
12 års erfarenhet från Supply Chain inom livsmedelsindustrin FMG, varav 8 år i internationellt bolag, och övriga fem år inom kemtekniska branschen och mobilbranschen.

Björn Vackmyr Affärsområdeschef Private Label

Flertalet ledarskaps- och chefsutbildningar i bagaget. Arbetat närmare 20 år inom dagligvaruhandeln inom Axfood med försäljning och marknadsföring. Senast med totalt etablerings-, budget- och resultatansvar för hela detaljhandelsorganisationen.

Eva Ärlebo Affärsområdeschef Brands

Examen från vårdhögskola samt DIHM i marknadsföring på IHM. Tidigare erfarenhet som försäljningschef inom läkemedelsindustrin samt andra chefsroller i olika branscher.

Mathias Andersson Inköpschef

Inköpschef sedan 2017. Inköpsutbildning via SILF Competence. Tidigare erfarenhet av ledande befattningar och har 14 års erfarenhet av inköp inom den kemtekniska branschen varav de senaste 7 åren på strategisk nivå.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post