Ledning

Jesper Svensson VD

VD sen januari 2019.

Utbildning: Business Administration vid IHM samt Henely Business school London.
Tidigare försäljningschef på Clemondo. Jesper Svensson har tidigare bland annat arbetat som VD för ett av Cavotec-koncernens dotterbolag i mellanöstern med placering i Dubai, samt som marknadsdirektör och VD för utländska bolag inom flygsäkerhetskoncernen ADB Safegate. Jesper är ordförande i sitt eget bolag Mera Tillväxt i Malmö AB samt styrelsemedlem i Garden Invest i Skåne AB.

Aktieinnehav: 75 000

Äger 2 402 000 teckningsoptioner program 2019/2022. 

Jesper Friis-Jespersen CFO

CFO sen april 2019.

Jesper Friis-Jespersen kommer närmast från rollen som CFO på Dreamwork och har tidigare bland annat varit CFO på Fiskars AB samt controller och it-chef för divisionen Doors i Nobia-koncernen. Jesper Friis-Jespersen är civilekonom.

Aktieinnehav: 19 750

Äger 1 030 000 teckningsoptioner program 2019/2022. 

Eva Ärlebo Försäljnings- & marknadschef

Anställd sedan maj 2016.

Eva Ärlebo har tidigare arbetat som försäljningschef inom läkemedelsindustrin och har erfarenhet från andra chefsroller i olika branscher. Eva har en vårdhögskoleexamen och en DIHM i marknadsföring från IHM.

Aktieinnehav: 19 597 

Äger 792 000 teckningsoptioner program 2019/2022. 

Mathias Andersson COO

Anställd sedan mars 2017.

Mathias Andersson började som inköpschef på Clemondo 2017. Han har erfarenhet av ledande befattningar och strategiskt arbete från sina 14 år som inköpare inom den kemtekniska branschen. Mathias har en inköpsutbildning från SILF Competence.

Akiteinnehav: 23 500

Äger 792 000 teckningsoptioner program 2019/2022. 

Veronica Sköld CSO

Anställd sedan 2020.

Utbildning: Bachelors degree i strategisk affärsutveckling med tyngdpunkt i Business Finance och Operations Management från IHM Business School.

Tidigare Nordisk Affärsområdeschef vid Nordic Truckcenter Group. Har sedan tidigare erfarenhet från fordonsbranschen och har arbetat i olika chefsroller och med affärsutveckling hos både generalagent och i den oberoende servicemarknaden.

Aktieinnehav: 3 288 stycken

Pressmeddelanden och rapporter via E-post