Insiders

Personer i ledande ställning

Namn Befattning
Jesper Svensson VD
Jesper Friis-Jespersen CFO
Michael Engström Styrelseordförande
Camilla Dahlin Styrelseledamot
Cecilia Lager Styrelseledamot
Eva Ärlebo Ansvarig Sälj & Marknad
Mathias Andersson COO
Veronica Sköld CSO
Marie-Louise Cedermalm Arbetstagarerepresentant
 Ingela Börjesson
Arbetstagarerepresentant
Johannes Efstratiadis Interim Försäljningschef Hygien/Industri
Ewa Leonhard
Redovisningsansvarig/Controller
   
Uppdaterad 2022-05-10  

 


För att se de senaste transaktionerna för Personer i Ledande Ställning i Clemondo hänvisas till Finansinspektionens hemsida:
https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Pressmeddelanden och rapporter via E-post