Insiders

Personer i ledande ställning

Namn Befattning
Jesper Svensson VD
Jesper Friis-Jespersen CFO
Michael Engström Styrelseordförande
Camilla Dahlin Styrelseledamot
Cecilia Lager Styrelseledamot
Jonas Schoultze Arbetstagarrepresentant
Eva Ärlebo Ansvarig Sälj & Marknad
Mathias Andersson COO
Veronica Sköld CSO
Marie-Louise Cedermalm Arbetstagarerepresentant
   
Uppdaterad 2021-06-29  

 


För att se de senaste transaktionerna för Personer i Ledande Ställning i Clemondo hänvisas till Finansinspektionens hemsida:
https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Pressmeddelanden och rapporter via E-post