Toggla navigering

Personer i ledande ställning

Namn Befattning
Jesper Svensson VD
Jesper Friis-Jespersen CFO
Michael Engström Styrelseordförande
Torbjörn Lindgren Styrelseledamot
Camilla Dahlin Styrelseledamot
Cecilia Lager Styrelseledamot
Mattias Skogar Styrelsesuppleant, arbetstagarrepresentant
Jonas Schoultze Arbetstagarrepresentant
Eva Ärlebo Ansvarig Sälj & Marknad
Mathias Andersson Supplychain manager
Liza Nilsson Ansvarig Utveckling, Kvalitet & Miljö
   
Uppdaterad 2019-08-09  

 


För att se de senaste transaktionerna för Personer i Ledande Ställning i Clemondo hänvisas till Finansinspektionens hemsida:
https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB