Toggla navigering

Personer i ledande ställning

Namn Befattning
Jesper Svensson VD
Torbjörn Lindgren Styrelseledamot
Michael Engström Styrelseordförande
Camilla Dahlin Styrelseledamot
Cecilia Lager Styrelseledamot
Mattias Skogar Styrelsesuppleant, arbetstagarrepresentant
Jonas Schoultze Arbetstagarrepresentant
Hans Östebo CFO
Pernilla Hageman Produktionschef
Eva Ärlebo Ansvarig Sälj & Marknad
Mathias Andersson Inköpschef 
   
Uppdaterad 2019-02-18  

 


För att se de senaste transaktionerna för Personer i Ledande Ställning i Clemondo hänvisas till Finansinspektionens hemsida:
https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB