Lahega fastighet flygfoto

Insiders

Personer i ledande ställning

Namn Befattning
Torbjörn Lindgren Styrelseordförande
Michael Engström Styrelseledamot
Camilla Dahlin Styrelseledamot
Cecilia Lager Styrelseledamot
Mattias Skogar Styrelsesuppleant, arbetstagarrepresentant
Jonas Schoultze Arbetstagarrepresentant
Erik Hantoft VD
Hans Östebo CFO
Pernilla Hageman Produktionschef
Björn Vackmyr Affärsområdeschef Private Label
Eva Ärlebo Affärsområdeschef Brands
Mathias Andersson Inköpschef 
   
Uppdaterad 2018-08-14  

 


För att se de senaste transaktionerna för Personer i Ledande Ställning i Clemondo hänvisas till Finansinspektionens hemsida:
https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Pressmeddelanden och rapporter via E-post