Bolagsstämmor

Årsstämma 22 juni 2020

Aktieägarna i Clemondo kallades till årsstämma måndagen den 22 juni 2020 kl. 14.00 i Sundspärlans lokaler med adress Fältarpsvägen 60, Helsingborg. 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Pressmeddelanden och rapporter via E-post