Bolagsstämmor

Årsstämma 13 maj 2022

Aktieägarna i Clemondo Group kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 kl. 15.00 på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30. Med anledning av coronaviruset kommer årsstämman hållas så kort som möjligt och någon servering kommer inte förekomma.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.