Pressmeddelanden

TILLVÄXT INOM HÅLLBAR RENGÖRING

Tredje kvartalet juli - september 2021 (jämfört med juli - september 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 56,8 (89,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 5,3 (17,9) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 1,1 (13,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (10,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,00 (0,08) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,00 (0,07) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Clemondo inledde samarbete med NKV kontorsvaror gällande ytdesinfektionssprodukten Liv Des +24/7.
 • Clemondo tecknade två-årigt avtal med Region Stockholm avseende städprodukter från Greenium-sortimentet. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt 1+1 år.
 • Clemondo tecknade avtal med Tanka Sverige med potential att omsätta upp till 13 Mkr per år om Greeniumleveranser till Tvättas anläggningar. Tvätta blir första kedjan som erbjuder fordonstvätt med biologiskt nedbrytbara produkter.
 • Clemondo nominerades till Helsingborgs stads miljöpris. Priset delas ut i december till företag, föreningar, organisationer eller personer som har gjort en viktig insats för miljön i Helsingborg.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Clemondo tecknade avtal med Luna Group om försäljning av växtbaserade städprodukter från Greenium. Avtalet beräknas uppgå till 1,5 MSEK per år.
 • Efter en testperiod beslutade Bilia att helt gå över till Greenium för all fordonstvätt som de bedriver.
 • Clemondo tecknade avtal med Alligo inom Momentum Group, kända på marknaden genom varumärken som Swedol, TOOLS, Grolls och Univern. Avtalet beräknas uppgå till cirka 2,5 Mkr per år och omfattar försäljning av produkter från Clemondos samtliga varumärken.

VD har ordet
" Vi ser det som ett styrketecken att trots tuffa förutsättningar leverera en EBITDA i nivå med vårt finansiella mål."

För det tredje kvartalet 2021 uppgick Clemondos försäljning till 56,8 MSEK (89,0) med ett rörelseresultat på 5,3 MSEK (17,9). Perioden är den säsongsmässigt svagaste för Clemondo och har i år varit extra utmanande då vi parallellt har behövt bemästra en normalisering av pandemiprodukter och en halvledarbrist som temporärt dragit ner volymerna i vårt tyngsta segment. Tack vare flexibel fabrik och organisation så parerade vi detta väl med en EBITDA-marginal på 9,3 procent (20,0). Vi ser det som ett styrketecken att trots tuffa förutsättningar leverera en EBITDA i nivå med vårt finansiella mål. Samtidigt stärktes vår finansiella position ytterligare: soliditeten ökade till 42,7 procent (29,1) och nettoskuldsättningsgraden var 1,3 (2,4).

Perioden präglades liksom tidigare kvartal av fortsatt tillväxt inom hållbar rengöring och stärkta marknadspositioner för Greenium, våra vegitabiliska lösningar med upp till 95 % lägre miljöpåverkan i kombination med bättre rengöringsegenskaper. Vår långsiktiga tro på att detta är rätt väg till lönsam tillväxt stärks därmed: vi vinner i princip varje vecka nya affärer med Greeniums hjälp - stora som små - även om affären inom grön rengöring ännu inte matchar nedgången för desinfektion på grund av ledtiden från ramavtal och order till faktura och intäkt. Ökade kostnader för råvaror, material och transporter påverkade vår bruttomarginal negativt under perioden och vi kommer under Q4 kompensera för detta genom prishöjningar.

Trots minskad efterfrågan till följd av att nybilsförsäljningen tillfälligt bromsade in på grund av halvledarbrist, så klarar vi att möta föregående års fordonsförsäljning tack vare stark underliggande tillväxt i vårt hållbarhetserbjudande. Positivt är att vi befäster vår position hos Bilia och Tanka/Tvätta. Hållbara Greenium, som lanserades i Q3/2020 och nådde marknaden under vintern 2020-2021, ökade med cirka 40 procent i Q3 och stod vid utgången av kvartalet för 16 procent av försäljningen inom Fordon. Automattvättaffären - rengöring av fordon, såväl bilar som lastbilar och tåg - bidrar positivt till vår affär och vårt kompletta erbjudande driver försäljningen av rengöringsprodukter.

Det är med glädje vi kan konstatera att vår försäljning inom Hygien har stabiliserats sig på en nivå som innebär nästan en fördubbling jämfört med före pandemin. Det är en kombinerad effekt av väsentligt högre marknadsandel och ökad förbrukning. Som exempel valde NKV Kontorsvaror att ta in Liv Des +24/7 i sitt sortiment under perioden. Strategin att satsa på premiumprodukter där överlägsna hallbarhetsprestanda ger resultat, vilket Greenium-affärerna med Stockholms läns landsting och Luna Group visar.

For marknadsomrade Industri ser vi att Outdoor utvecklas sämre när konsumentfokus förskjuts från hemprojekt till resande, medan de traditionella industriprodukterna går bättre. Greenium gör entré inom marinsegmentet genom ordern från AB DFS. Vi fortsätter på den inslagna vägen.

Vi strävar efter att bli bäst i världen på hållbar rengöring, med produkter och lösningar som hjälper kunderna att bli mer gröna. Därför är det glädjande att flera organisationer nu väljer att lyfta fram det arbetet vi gör som ett föredöme: Clemondo är nominerat till flera pris inom hållbarhet och vi är förstås stolta och glada över detta. Ännu mer tacksamma är vi över att vi tidigt sett potentialen i hållbar grön rengöring, vilket bidragit till att väsentligt stärka vår position på marknaden. Grunden är lagd, potentialen är stor.

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2021 17 februari 2022

Rapporten i sin helhet bifogas, och finns även tillgänglig på investor.clemondo.se

Helsingborg den 11 november 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 11 november kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Clemondo presenterar Q3
Torsdagen den 11 november 2021, klockan 10.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för andra kvartalet 2021. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5551353263401058830

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida investor.clemondo.se samt på Västra Hamnen Corporate Finance kanal på YouTube.

2022-02-17
Regulatorisk
2022-02-14

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2021 torsdagen den 17 februari 2022. Samma dag klockan 13:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2022-02-08

Clemondo Group AB (publ) har fått ett tilldelningsbeslut från Region Kalmar gällande leverans av desinfektioner och hygienprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo möjlighet att teckna ett två-årigt avtal med ett sammanlagt ordervärde som beräknas uppgå till 1,3 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i ytterligare 1+1 år.

2022-01-26

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Stockholms gällande leverans av hygien- och städprodukter där Greenium står för 60% av artiklarna. Avtalet träder i kraft den 1 april 2022. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.

2021-12-16
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tecknar två-årigt avtal med Varuförsörjningen gällande leverans av hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Efter tilldelningsbeslutet och tio dagars avtalsspärr tecknas nu avtal mellan parterna. Avtalet träder i kraft den 1 april 2022 och ordervärdet beräknas uppgå till 13-17 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.

2021-12-03
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ.) har fått tilldelningsbeslut från Varuförsörjningen på hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo rätt att teckna ett två-årigt avtal med ett sammanlagt beräknat ordervärde på 13-17 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar om vardera ett år.

2021-12-01

Med omtanke om människa och miljö så tar nu Clemondo ytterligare ett steg i vår vision mot nollbarhet. Nollbarhet innebär att Clemondo år 2030 ska ha noll utsläpp till mark, vatten och luft, under tillverkning, transport och användande. Vi ska även ha noll påverkan på arbetsmiljön. Nollbarhet innebär inte bara om hur vi uppnår det i vår egen verksamhet men även hos våra kunder. Genom att ingå ett klimatavtal med Helsingborgs stad kan vi tillsammans samarbeta för en renare värld.

2021-11-11

Clemondo har tecknat avtal med AllOffice om försäljning av städ- och hygienprodukter från varumärket Liv.

2021-11-11
Regulatorisk
<<
1
2
3
...
24
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post