Pressmeddelanden

North Chemicals nyemission är genomförd och bolaget noteras på NASDAQ OMX First North den 19 december 2013

I syfte att tillföra North Chemical fler aktieägare samt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att fortsätta växa och utvecklas både organiskt och genom förvärv beslutade North Chemicals styrelse att genomföra en nyemission under november/december 2013 och samtidigt ansöka om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX First North.

Teckningstiden är avslutad och North Chemical tillförs cirka 1 000 nya aktieägare och ca 14,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är tillräcklig för att North Chemical ska kunna fortsätta växa och utvecklas både organiskt och genom förvärv.

NASDAQ OMX First North har efter uppfyllt spridningskrav beslutat att godkänna Bolaget för notering. Handeln beräknas påbörjas den 19 december 2013.

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i North Chemical att uppgå till 12 435 150 aktier. Handelsbeteckningen kommer att vara NOCH. North Chemicals aktie har ISIN-kod SE0005504669.

RÖRVIK 2013-12-11

För ytterligare information kontakta:

Stig Norberg, VD North Chemical Telefon: +46 382 219 80, Mobil: +46 708 25 14 00 Email: stig.norberg@northchemical.se

Om North Chemical

North Chemical AB (publ) grundades den 26 oktober 2009 med ambitionen att bli en marknads- ledande underleverantör till framförallt Nordens största återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade rengörings- och underhålls produkter. Med tre verksamhetsben inom den kemtekniska branschen (Aktiv Kemi, A Clean Partner och Maritech) alla samlade som dotterbolag till North Chemical, har koncernen snabbt etablerat sig som en framstående leverantör av rengörings- och underhållsprodukter. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information www.northchemical.se

Detta pressmeddelande: Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar i USA, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland.

Filer för nedladdning

Pressmeddelanden och rapporter via E-post