Pressmeddelanden

North Chemical tecknar första distributörsavtalet kring produkten Air1 - AdBlue med grossistföretaget Hall Miba

Hall Miba AB har beslutat sig för att ta in produkten Air1 - AdBlue i sitt sortiment. Avtalet med Hall Miba är mycket viktigt då det är första steget till att ett flertal distributionskanaler för produkten öppnas inom fordonsmarknaden och olika butiks- & kedjeorganisationer.

Den totala marknaden för North Chemicals nya produkt väntas växa från noll idag till över 400 miljoner kronor/år inom 5- 7 år, baserat på att antalet registrerade dieselbilar uppgår till 170 000 st. per år. Åtgången för varje personbil med SCR-teknik uppskattas till omkring 20 liter AdBlue per år/bil. Om 5 - 7 år kommer således den totala årliga förbrukningen uppgå till cirka 20 miljoner liter/år. Priset per liter på privatmarknaden i andra länder ligger på drygt 20 kronor per liter.

Den nya produkten heter Air1 - AdBlue. Nu kan du köpa fordon med SCR-system som använder AdBlue från tillverkare som Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes Benz, Renault, Peugeot, Citroën, , GM/Opel, Ford, Toyota m.fl. Allt fler tillverkare kommer att introducera bilar med SCR-system enligt standarden Euro 6, som begränsar utsläppen av kväveoxider för bilar och skåpbilar och som införs inom EU 2014.

Som ett led i vidareutvecklingen av distributörsnätet för produkten Air1-AdBlue är det nu glädjande att North Chemical nu kan presentera bolagets första distributörssavtal med framgångsrika bilhandels- grossistföretaget Hall Miba AB. North Chemical har stora förväntningar om att antalet nya distributörs- kanaler, med ledande företag i fordonsbranschen för produkten Air 1- AdBlue, utökas redan under 2014.

Hall Miba är en oberoende grossist inom fordonstillbehör. Företaget levererar bilvårdsartiklar, biltillbehör och säsongsvaror till bensinstationer, dagligvaru- och fackhandlare runt om i Skandinavien. I sortimentet finns alla marknadens ledande varumärken. Hall Mibas årsomsättning uppgår till 250 miljoner kronor.

RÖRVIK 2014-09-25

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical,
Mobil: +46 708 25 14 00
Email: stig.norberg@northchemical.se
eller
Thomas Skullman, affärsområdeschef Fordon & Industri,
Mobil: + 46 709 65 65 22
Email: thomas.skullman@northchemical.se

Om North Chemical
North Chemical AB (publ) grundades i oktober 2009 med ambitionen att bli en marknadsledande leverantör till primärt Nordens största återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade rengörings- och underhållsprodukter till både privata som professionella användare. Koncernen har snabbt etablerat sig som en framstående leverantör av rengörings- och underhållsprodukter. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information www.northchemical.se.

Filer för nedladdning
2016-05-03

Aktieägarna i North Chemical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 maj 2016 kl. 11.30 på Vrigstad Värdshus i Vrigstad. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.00 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2016-05-03

Styrelsen för North Chemical AB (publ) ("North Chemical") har fastställt villkoren och teckningskursen för företrädesemissionen som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om. Totalt har huvudägarna åtagit sig att teckna motsvarande 47 procent av företrädesemissionen. Huvudägarna och ett konsortium av externa investerare har förbundit sig att garantera resterande belopp, vilket innebär att emissionen är 100 procent säkerställd.

2016-04-20

Aktieägarna i North Chemical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2016 kl. 10.30 på Vrigstad Värdshus i Vrigstad. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.00 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2016-04-18

North Chemical AB (publ) ("North Chemical") har ingått avtal om att förvärva Lahega Kemi AB ("Lahega Kemi") för en sammanlagd köpeskilling om 120 MSEK. Förvärvet kommer att finansieras av lån och eget kapital. Finansieringsvillkoren i sin helhet kommer presenteras inom kort, och under alla förhållanden, i god tid före årsstämman.

2016-03-31

Johan Zackrisson utses till ny CFO i North Chemical med plats i företagets ledningsgrupp från och med den 30 mars 2016. Johan Zackrisson är revisor sedan 1998 och har lång erfarenhet av noterade bolag, vilket innebär att North Chemical nu stärker börskompetensen. Tidigare CFO Tomas Jönsson lämnar bolaget.

2016-03-03

Den extra bolagsstämma som sammankallats på begäran av Stig Norberg via bolag Stile Venture AB genomfördes den 2 mars 2016 på Vrigstad Värdshus.

2016-02-26

OMSTRUKTURERING LÄGGER GRUNDEN FÖR LÖNSAM TILLVÄXT

1 oktober - 31 december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 31,5 (32,6) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 12,1 (15,8) MSEK
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -7,2 (-1,6) MSEK
  • Resultatet uppgick till -5,8 (-3,3) MSEK 
  • Engångskostnader för flytt och omstrukturering belastade perioden med 4,4 MSEK.

1 januari - 31 december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 127,8 (131,7) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 53,6 (60,1) MSEK
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -9,4 (3,5) MSEK
  • Resultatet uppgick till -13,5 (-5,4) MSEK
  • Engångskostnader för omstrukturering, flytt och VD-skifte belastade året med 6,4 MSEK.
2016-02-19

North Chemical har sagt upp ett avtal med en svensk distributör av tvätt- och rengöringsprodukter. Bakgrunden till beslutet är dels att lönsamheten är för svag, dels att det inte har varit möjligt att förhandla om avtalet som ingicks i januari 2015.

<<
1
...
12
13
14
15
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post