Pressmeddelanden

North Chemical har inlett förhandlingar för att koncentrera bolagets verksamhet till Rörvik

North Chemicals styrelse har fattat beslut om att inleda förhandlingar med fackliga organisationer för att koncentrera bolagets verksamhet till Rörvik. En sådan koncentration av verksamheten skulle innebära nedläggning och flytt av administration, produktion, forskning & utveckling samt lager i Alingsås. Beräkningar visar att bolaget skulle kunna spara 5 miljoner kronor per år redan från 2016. Totalt berörs elva anställda i Alingsås. 

Som ett led i den fortsatta förstärkningen av koncernens långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft har styrelsen beslutat att inleda förhandlingar avseende en flytt av koncernens administration, produktion, lager och forskning & utveckling i Alingsås till Rörvik. Ekonomifunktionerna inom dotterbolagen i koncernen har redan under våren 2014 samordnats till Rörvik. Ett fortsatt effektivt North Chemical är viktigt och bra för bolaget och dess olika intressenter.

Syftet med en centralisering är att skapa förbättrade förutsättningar för den tillväxtstrategi och lönsamhet som styrelsen lagt fast. Om centraliseringen genomförs kommer verksamheten i Alingsås att under hösten 2015 samlokaliseras med verksamheten i Rörvik. Flyttkostnaden beräknas till 1 miljon kronor och kommer belasta resultatet 2015. En centralisering skulle även enligt ledningens bedömning medföra nyanställningar av ca 6 personer i Rörvik.

Om den planerade centraliseringen genomförs kommer verksamheten i Alingsås fortsättningsvis bestå av 5-6 personer inom försäljning, marknad och teknisk support alla inom affärsområdet Fordon & Industri. Den övergripande säljorganisationen i Sverige berörs inte alls.

Genom den planerade centraliseringen optimeras flöden, emballagelager och råvarulager med produktion - för att skapa ökad effektivitet. Sannolikt behövs en mindre yta än med dagens verksamhet på två orter. Möjligheten till samutnyttjande av personal och utrustning ökar högst väsentligt om det samlas under samma tak. Bolaget skulle därmed samla viktiga funktioner på ett ställe företagsledning, administration, inköp, ordermottagning, produktion, produktionsplanering, lager, färdiga produkter och leveranser.

RÖRVIK 2014-11-03

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical
Telefon: +46 382 219 80,
Mobil: +46 708 25 14 00
Mail: stig.norberg@northchemical.se;

Om North Chemical
North Chemical AB (publ) grundades i oktober 2009 med ambitionen att bli en marknadsledande leverantör till Nordens största detalj- och dagligvaruhandelsföretag och återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade rengörings- och underhållsprodukter för såväl privata som professionella användare. Med tre affärsområden, egna fabriker samt egen FoU inom den kemtekniska branschen har koncernen snabbt etablerat sig som en framstående leverantör. Bolagets Certified Adviser är Redeye. För vidare information läs mer på www.northchemical.se 

Filer för nedladdning
2015-01-15

Tomas Jönsson har rekryterats som ny CFO för North Chemical. Han ska även ingå i bolagets företagsledning.

2014-12-04

Dotterbolaget A Clean Partner International har ingått ett tvåårsavtal med CWS Group AB u.n.ä. till Istobal Sverige AB. Avtalet är en viktig del i att uppnå målsättningen att bli en ledande leverantör av kemtekniska produkter/tjänster på den svenska fordonsmarknaden. I Sverige rullar det idag ca 14 000 bussar samt drygt 500 000 tunga lastbilar som automattvättas på ca 450 anläggningar och 1 500 verkstäder. Tung trafik är ett av flera prioriterade områden 2015 för både A Clean Partner International som för Istobal Sverige.

2014-11-06

Styrelsen har beslutat utse Björn Vackmyr till ny affärsområdeschef för affärsområdet private label. Idag tjänstgör Björn Vackmyr som försäljningschef för Aktiv Kemi AB. Björn har 20 års erfarenhet inom dagligvaruhandeln i olika tjänster inom Axfood koncernen, bl.a. som affärschef för Axfood Närlivs. Utöver dagligvarubranschen har Björn även tjänstgjort som försäljningschef på Intersolia. 

2014-11-03

North Chemicals styrelse har fattat beslut om att inleda förhandlingar med fackliga organisationer för att koncentrera bolagets verksamhet till Rörvik. En sådan koncentration av verksamheten skulle innebära nedläggning och flytt av administration, produktion, forskning & utveckling samt lager i Alingsås. Beräkningar visar att bolaget skulle kunna spara 5 miljoner kronor per år redan från 2016. Totalt berörs elva anställda i Alingsås. 

2014-09-25

Hall Miba AB har beslutat sig för att ta in produkten Air1 - AdBlue i sitt sortiment. Avtalet med Hall Miba är mycket viktigt då det är första steget till att ett flertal distributionskanaler för produkten öppnas inom fordonsmarknaden och olika butiks- & kedjeorganisationer.

<<
1
...
12
13
14
15
16
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post