Pressmeddelanden

Hör Clemondo prata hållbarhet och framtid på Erik Penser Banks stora Hållbarhetsdag den 12 januari.

Erik Penser Bank bjuder in till en temadag som heter "Mot Hållbarhet" den 12 januari 2023. Detta för att kickstarta det hållbarhetsarbete som arbetats fram under föregående år.

Under 2022 har en grupp analytiker på Erik Penser Bank arbetat fram ett ramverk för deras hållbarhetsarbete. En del i detta har varit att identifiera ett antal bolag vars verksamhet kopplas till något av FN´s globala mål för en mer hållbar utveckling. Clemondo är ett av de bolag som identifierades genom att bidra till mål 12, hållbar konsumtion samt ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Kl. 17:25 den 12 januari är det dags för Jesper Svensson (CEO) och Veronica Sköld (CSO) att prata om Clemondos resa från kemibolag till hållbarhetsbolag. De delar med sig av utmaningar man kan möta när man leder omställningen av en hel bransch. Men också vilka fantastiska möjligheter hållbarhetsarbetet kan bidra till och hur man kan hitta nya och spännande former av samarbeten. Presentationen livesänds på Erik Penser Banks Youtube-kanal, samt kommer även att läggas upp på deras och Clemondos digitala medier i efterhand.

"Att leda omställningen i vår bransch är en fantastiskt spännande resa och ett privilegium att få vara del av. Vi har tvingats att tänka utanför ramarna, testa nytt samt utmana tidigare arbetssätt för att lyckas göra annorlunda. Att sluta smutsa ner för att göra rent känns absolut nödvändigt om vår bransch ska ha något existensberättigande i framtiden. Att dessutom se ökat engagemang hos vår personal genom känslan av att göra skillnad på riktigt är en enorm bonus ", säger Jesper Svensson, VD på Clemondo.

Helsingborg, 9 januari 2023

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22 
E-post: [email protected]

Veronica Sköld, CSO
Telefon: 072-985 05 97
Epost: [email protected]

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se 

Filer för nedladdning
2023-01-09

Erik Penser Bank bjuder in till en temadag som heter "Mot Hållbarhet" den 12 januari 2023. Detta för att kickstarta det hållbarhetsarbete som arbetats fram under föregående år.

2023-01-04
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett två-årigt avtal med Region Halland gällande leverans av kemikalier och städmaterial från varumärket Liv. Efter tilldelningsbeslutet samt efter att avtalsspärren löpt ut tecknas nu avtal mellan parterna. Avtalet träder i kraft den 1 februari 2023. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i upp till två år.

2022-12-27
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tecknar avtal med Region Skåne gällande leverans av desinfektions-, hygien- och hudvårdsprodukter från varumärket Liv. Efter tilldelningsbeslutet och tio dagars avtalsspärr tecknas nu avtal mellan parterna. Clemondo tecknar ett två-årigt avtal med ett sammanlagt ordervärde som beräknas uppgå till 16 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i upp till 2 år.

Clemondo är idag en existerande leverantör under avtal till Region Skåne. I stora drag motsvarar tilldelningsbeslutet nuvarande leveranser. 

2022-12-22
Regulatorisk

Clemondo och Bilia Ab är överens om att fortsätta och fördjupa samarbetet inom hållbar fordonsvård. Detta görs genom att förlänga befintligt ramavtal samtidigt som man avtalar om ambitionen att under våren 2023 tillsätta en gemensam arbetsgrupp som tillsammans ska jobba för att utveckla avtalet. Målet är att i större utsträckning stödja båda parters gemensamma hållbarhetsambitioner, Bilias mål om cirkulära affärer samt bidra till Bilias tillväxt och lönsamhet inom det oberoende affärsområdet "Mobility Care".

2022-12-15

Clemondo Group AB (publ) meddelar att bolagets interim försäljningschef för Hygien och Industri, Johannes Efstratiadis har köpt 572 886 aktier i bolaget över börsen. Efter förvärvet äger Johannes Efstratiadis 2 700 000 aktier i Clemondo.

2022-12-09

Utöver tidigare informerat upphandlingsresultat för Region Skåne har Clemondo Group AB denna vecka fått ett tilldelningsbeslut från Region Halland gällande leverans av kemikalier och städmaterial från varumärket Liv. Dessutom har vår kund AllOffice efter en överprövning fått klart att börja leverera Livprodukter på ett antal positioner till Region Norrbotten.  

2022-12-08
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har fått ett tilldelningsbeslut från Region Skåne gällande leverans av desinfektions-, hygien- och hudvårdsprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo möjlighet att teckna ett två-årigt avtal med ett sammanlagt ordervärde som beräknas uppgå till 16 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i upp till 2 år.

Clemondo är idag en existerande leverantör under avtal till Region Skåne som är på väg att löpa ut. I stora drag motsvarar tilldelningsbeslutet nuvarande leveranser.

1
2
...
26
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.