Pressmeddelanden

CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED REGION KALMAR VÄRT 2,6 MSEK VID FULLT NYTTJANDE AV OPTIONER

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Kalmar gällande leverans av desinfektioner och hygienprodukter från varumärket Liv. Avtalet träder i kraft den 1 mars 2022. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.

Avtalet kommer innebära att Clemondo förser sjukvården i Region Kalmar med löpande leveranser av olika desinfektioner och hygienprodukter från varumärket Liv.

Avtalets samlade värde bedöms uppgå till 1,3 MSEK utan nyttjande av optioner, samt 2,6 MSEK vid fullt nyttjande av optioner. Avtalet träder i kraft 2022-03-01.

"Vi är väldigt glada över avtalet med region Kalmar vilket innebär att ännu en region väljer våra högkvalitativa produkter," säger Eva Ärlebo, Sälj-och marknadschef på Clemondo.

Helsingborg, 21 februari 2022

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Eva Ärlebo Sälj-och Marknadschef
Telefon: 073-143 30 36
Epost: [email protected]

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnens Corprate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

För ytterligare information se www.clemondo.se

Filer för nedladdning
2023-05-26
Regulatorisk

Clemondo har per dags dato ingått avtal med Erik Penser Bank om att tillhandahålla likviditetsgaranti för att underlätta handel i Clemondos aktie.

2023-05-24

Erik Penser Bank håller den 25 maj 2023 sitt största bolagsevent i bankens historia. Clemondo kommer att medverka tillsammans med bland annat OptiCept Technologies, Björn Borg, Albert, Midsummer och Svensk Vindenergi. Talare är Tomas Hallberg, Maria Wetterstrand och Jon Dishotsky.  

2023-05-23

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett fyra-årigt avtal med Region Östergötland gällande leverans av desinfektion, hudvård och hygienprodukter från varumärket Liv. Avtalet träder i kraft den 1 juni 2023.

2023-05-11
Regulatorisk

FÖRSTA kvartalet, JANUARI - MARS 2023
(JÄMFÖRT MED JANUARI - MARS 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 78,8 (81,5) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 9,8 (6,6) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultat uppgick till 5,9 (2,3) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,5 (1,7) MSEK.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,03 (0,01) SEK.
2023-05-09

Torsdagen den 11 maj, klockan 08.30, publiceras Clemondos kvartalsrapport för första kvartalet 2023. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig på Youtube via Erik Penser Bank på följande länk: https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured Ni hittar även inspelningen på vår hemsida under Investor relations på www.clemondo.se.

2023-05-08

Clemondo Group AB (publ) har fått ett tilldelningsbeslut från Region Östergötland gällande leverans av desinfektion, hudvård och rengöringsprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo möjlighet att teckna ett fyra-årigt avtal med ett sammanlagt ordervärde som beräknas uppgå till 9 MSEK.

2023-04-20
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2022.

2023-04-13

Clemondo har tecknat ett samarbetsavtal med STHLM Biltjänster AB om försäljning av fordonsrengöring från varumärket Lahega med fokus på deras växtbaserade sortiment Greenium.

1
2
...
27
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.