Pressmeddelanden

CLEMONDO SKRIVER AVTAL MED PROCURATOR SVERIGE AB

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett löpande avtal med Procurator Sverige AB som beräknas uppgå till cirka 8-10 MSEK på årsbasis. Detta är en ökning på ca 600% jämfört med 2019 års volymer. Avtalet ligger till grund för vidare dialog om att inför 2022 ta fram ett nytt avtal med Procurators koncernbolag Opti Group AB för att expandera i fler länder.

Samarbetet inleds med målet att Clemondo och Procurator tillsammans ska öka sina marknadsandelar kraftigt inom området för hygien och desinfektion. Försäljningen av produkter inom Clemondos växtbaserade städserie Greenium kommer att påbörjas.

"Avtalet med Procurator visar att vi med vårt hårda arbete under pandemin har bevisat både för oss själva och marknaden att Clemondo kan leverera även under extrema situationer. Med produktion i Sverige och pålitliga leveranser har vi stärkt vår position på marknaden. Vi är mycket stolta över samarbetet med Procurator där vår omtanke om miljön är en gemensam nämnare. Vår växtbaserade städserie Greenium är ett viktigt steg för Clemondo på vår väg mot Nollbarhet och vi är väldigt glada över att få göra detta tillsammans med Procurator", säger Eva Ärlebo, Sälj- och marknadschef Clemondo

"För oss på Procurator är det viktigt att bidra till en hållbar utveckling. Vi strävar därför alltid efter att finna produkter som på olika sätt minimerar miljöpåverkan och resursförbrukning. Vi är själva stolta över vårt arbete och vill att våra kunder ska känna samma stolthet och glädje över vårt sortiment. Därför känns samarbetet med Clemondo som ett självklart val för oss", säger Mattias Collén Commercial Director på Procurator Sverige AB.

Procurator förser kunder i Sverige med bland annat kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Kunderna finns bland annat inom branscher som industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Helsingborg, 28 juni 2021

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2021 kl. 15.30 CEST.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se.

Filer för nedladdning
2021-10-19

Genom DFS kommer nu även sjöfarten att få ta del av växtbaserade produkter från Clemondos varumärke Greenium. DFS som är en befintlig kund hos Clemondo har själva använt Greenium och här såg man fördelarna med produkterna och bestämde sig därför att erbjuda Greenium även till fartygen.

2021-10-19

Ikaros delar varje år ut priser i olika kategorier till utvalda leverantörer. I år vann Clemondo det ärofyllda priset för bästa gröna lansering.

2021-10-08

Bilia har valt att ligga i framkant när det kommer till omtanke om miljön och sin personal genom att sätta tuffa miljökrav på produkterna de använder. Därför går de nu helt över till Greenium inom deras fordonstvätt.

2021-10-07

Clemondo har tecknat avtal med Luna Group om försäljning av bland annat växtbaserade städprodukter från varumärket Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 1,5 miljoner på årsbasis.

2021-09-02

Clemondo är en av finalisterna i kategorin årets miljöföretag i Clean Bright Awards 2021 som arrangeras av Branschtidningen RENT.

2021-08-30

Clemondo lanserade i det andra kvartalet Liv Des +24/7 - en helt ny typ av ytdesinfektion vars unika egenskaper underlättar återgången till det normala i samhället. Produkten som skyddar ytor mot bakterier och virus i upp till 24 timmar har tagits emot väl av marknaden - nyligen inleddes ett samarbete med NKV Kontorsvaror.

2021-08-19
Regulatorisk

ANDRA KVARTALET, APRIL-JUNI 2021 (JÄMFÖRT MED APRIL-JUNI 2020)

  • Nettoomsättningen uppgick till 75,4 (95,9) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 7,5 (20,5) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultat uppgick till 3,4 (16,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (12,2) MSEK.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.
2021-08-13

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för andra kvartalet 2021 torsdagen den 19 augusti 2021. Samma dag klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

1
2
...
22
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post