Pressmeddelanden

CLEMONDO INLEDER SAMARBETE MED DIN BIL SVERIGE OM HÅLLBAR FORDONSVÅRD

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett två-årigt avtal med Din Bil Sverige gällande miljövänliga och effektiva fordonsvårdsprodukter från varumärket Greenium. Samarbetet inleds mot bakgrund av Din Bils ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan i alla led, där hållbar fordonsvård är en viktig del. Avtalet träder i kraft omgående och ordrar sker på löpande basis.

"Avtalet med Din Bil är ett styrkebevis för vår satsning på vegetabilisk och miljövänlig fordonsvård. Vår högsta prioritet är att vara en långsiktig partner som kan hjälpa våra kunder att växa genom hållbara affärer. Vi är därför mycket glada över att få möjligheten att utveckla vårt samarbete med Din Bil i den här riktningen, säger Sören Hofgaard, marknadsområdeschef Fordon hos Clemondo.

Avtalet med Din Bil sträcker sig över två år och innebär i korthet att Clemondo får möjlighet att leverera ett komplett sortiment av Greenium till Din Bils samtliga anläggningar i Sverige. Inköpsbesluten kommer löpande att fattas av respektive anläggning under perioden. Din Bil har sedan tidigare ett samarbete med Clemondo gällande inköp av andra fordonsvårdsprodukter från Lahega.

"Vi arbetar på bred front för att Din Bil ska vara ledande inom hållbar mobilitet. De samarbetspartners som vi väljer behöver därför ha höga hållbarhetsambitioner som hjälper oss att bli bättre. Vi valde Clemondo och Greeenium eftersom fordonsvårdsprodukterna är vegetabiliska och skonsamma. Samtidigt är produkterna effektivare än petroleumbaserade alternativ och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö för våra anställda. Clemondo är en inspirerande och kunnig partner som hjälper oss i vår strävan mot att på sikt bli klimatneutrala, säger Hanna Skoog, miljösamordnare hos Din Bil Sverige.

Din Bil Sverige är ett helägt dotterbolag till Porsche Holding GmbH, med anläggningar som representerar varumärkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Audi, Seat och Porsche på de svenska storstadsmarknaderna Stockholm, Göteborg och Syd.

Läs mer om Greenium på Clemondos hemsida: https://www.clemondo.se/greenium/lahega

Helsingborg, 24 juni 2021

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Sören Hofgaard, marknadsområdeschef Fordon
Telefon: 073-420 57 01
E-post: soren.hofgaard@clemondo.se

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se

Filer för nedladdning
2021-09-02

Clemondo är en av finalisterna i kategorin årets miljöföretag i Clean Bright Awards 2021 som arrangeras av Branschtidningen RENT.

2021-08-30

Clemondo lanserade i det andra kvartalet Liv Des +24/7 - en helt ny typ av ytdesinfektion vars unika egenskaper underlättar återgången till det normala i samhället. Produkten som skyddar ytor mot bakterier och virus i upp till 24 timmar har tagits emot väl av marknaden - nyligen inleddes ett samarbete med NKV Kontorsvaror.

2021-08-19
Regulatorisk

ANDRA KVARTALET, APRIL-JUNI 2021 (JÄMFÖRT MED APRIL-JUNI 2020)

  • Nettoomsättningen uppgick till 75,4 (95,9) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 7,5 (20,5) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultat uppgick till 3,4 (16,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (12,2) MSEK.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.
2021-08-13

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för andra kvartalet 2021 torsdagen den 19 augusti 2021. Samma dag klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2021-06-28
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett löpande avtal med Procurator Sverige AB som beräknas uppgå till cirka 8-10 MSEK på årsbasis. Detta är en ökning på ca 600% jämfört med 2019 års volymer. Avtalet ligger till grund för vidare dialog om att inför 2022 ta fram ett nytt avtal med Procurators koncernbolag Opti Group AB för att expandera i fler länder.

2021-06-24

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett två-årigt avtal med Din Bil Sverige gällande miljövänliga och effektiva fordonsvårdsprodukter från varumärket Greenium. Samarbetet inleds mot bakgrund av Din Bils ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan i alla led, där hållbar fordonsvård är en viktig del. Avtalet träder i kraft omgående och ordrar sker på löpande basis.

2021-06-14
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Stockholm gällande hygienprodukter från varumärket Liv. Efter tilldelningsbeslutet och tio dagars avtalsspärr har ett avtal tecknats mellan parterna. Avtalet träder i kraft den 1 december 2021 och ordervärdet beräknas uppgå till 20-30 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning och vid fullt nyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 40-60 MSEK.

1
2
...
22
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post