Pressmeddelanden

Clemondo ingår ett unikt samarbete med PNK & BLU

PNK & BLU är ett unikt samarbete mellan Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet, PINK & BLUE och Clemondo. Detta innebär att Clemondos produkter blir tillgängliga för konsumenter samtidigt som vi bidrar till cancerforskningen. Detta är en Joint Venture satsning tillsammans med PNK & BLU.

Idén med PNK & BLU är att det ska vara lätt att göra rätt. För att göra stor skillnad behöver företag samarbeta med organisationer. Vi tycker att kampen mot de två cancerformerna inte ska vara begränsad till enstaka kampanjmånader, utan att försäljningen av produkter ska pågå året runt. Produkterna ska säljas av såväl dagligvaruhandeln, detaljhandeln och apotek som andra aktörer med vilja att stötta de två organisationerna utifrån egen affärsnytta. Under 2022 avser vi att lansera flera produkter under varumärket PNK & PLU. Först ut är handsprit där 3 kronor per såld liter går till de två förbunden. Målet är att bli den största givaren till dessa två organisationer de kommande åren tillsammans med svenska folket och svenska företag.

"Initiativet PNK&BLU möjliggör för Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet att nå ut till en bredare målgrupp och året om få donationer för sitt viktiga arbete. Produkterna är bra för dig, din omgivning och de cancerdrabbade som förbunden stödjer", säger Alex Baker, medgrundare PNK&BLU.

"Sedan pandemins intåg har användandet av handsprit ökat markant i samhället. PNK&BLU:s produkter ligger helt rätt i tiden. Vi är glada och tacksamma över detta fina initiativ som kommer att generera ett värdefullt bidrag till vårt viktiga arbete i kampen mot Sveriges vanligaste cancersjukdom", säger Olov Berggren, generalsekreterare Prostatacancerförbundet.

"Nära 8.000 kvinnor i Sverige får varje år beskedet bröstcancer. För att uppnå Bröstcancerförbundets vision om att ingen ska drabbas behövs bidrag och engagemang, såsom samarbetet med PNK&BLU. Tack! Tillsammans bekämpar vi bröstcancer." säger Marit Jenset, generalsekreterare Bröstcancerförbundet

"Vi på Clemondo är fantastiskt stolta och glada över detta samarbete som ger ytterligare en dimension till vårt ledord - omtanke. Att konsumenter ska få ta del av våra högkvalitativa produkter genom dagligvaruhandeln, samtidigt som det stöttar det livsviktiga arbetet mot cancer gör att vårt samarbete känns helt rätt i tiden," säger Jesper Svensson, VD på Clemondo.

Helsingborg, 24 mars 2022.

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Eva Ärlebo, Sales and Marketing Manager
Telefon: 073-143 30 36
Epost: eva.arlebo@clemondo.se

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnens Corprate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

För ytterligare information se www.clemondo.se

Filer för nedladdning
2022-05-13
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 13 maj 2022 beslutades följande.

2022-04-29

Clemondo förlänger avtalet med Ikaros Cleantech AB om försäljning av skärvätskor och industriprodukter från varumärket Strovels samt växtbaserade produkter från Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 4 miljoner på årsbasis.

2022-04-21
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

2022-04-20
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser.

2022-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 kl. 15.00 på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30. Med anledning av coronaviruset kommer årsstämman hållas så kort som möjligt och någon servering kommer inte förekomma.

2022-03-24

PNK & BLU är ett unikt samarbete mellan Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet, PINK & BLUE och Clemondo. Detta innebär att Clemondos produkter blir tillgängliga för konsumenter samtidigt som vi bidrar till cancerforskningen. Detta är en Joint Venture satsning tillsammans med PNK & BLU.

2022-03-04

Med omtanke om miljön kan vi nu tillsammans med Autodude erbjuda konsumenter i hela Norden att enkelt beställa växtbaserade fordonsprodukter.

2022-02-21

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Kalmar gällande leverans av desinfektioner och hygienprodukter från varumärket Liv. Avtalet träder i kraft den 1 mars 2022. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.

1
2
...
24
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post