Pressmeddelanden

CLEMONDO INFÖR IFRS SOM NY REDOVISNINGSSTANDARD

Clemondo Group AB (publ) har efter en förstudie tillsammans med PwC tagit beslutet införa IFRS som ny redovisningsstandard. Målsättningen är att övergången till IFRS ska ske vid årsskiftet. Bytet av redovisningsstandard kommer att belasta Q4 2020 respektive Q1 2021 med cirka 0,5 MSEK. Övergången till IFRS bedöms bidra till en stabil grund för Clemondos fortsatta tillväxt.

- Vi genomför bytet till IFRS utav två skäl. För det första ger det oss ett bättre finansiellt ramverk och i takt med att vi förbättrar våra nyckeltal öppnas möjligheter för att öka våra aktiviteter kring potentiella förvärv. Det andra skälet är att vi vill förbereda oss för ett framtida listbyte och IFRS är ett krav på de reglerade marknaderna. Vi strävar uppåt och betraktar Small Cap som ett realistiskt och attraktivt alternativ för oss på längre sikt, men för att fördelarna med ett listbyte ska väga tyngre krävs ett större börsvärde än idag, säger Jesper Svensson, VD för Clemondo.

Helsingborg, 23 oktober 2020

För ytterligare information:

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: [email protected]

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se

Filer för nedladdning
2015-09-11

Sophie Persson har, via bolag, ingått avtal om köp av aktieterminer motsvarande 300 000 aktier i North Chemical AB (publ) med lösen år 2018. Säljare är Peter Ragnarsson via bolag (150 000 aktier) och Staffan Persson via bolag (150 000 aktier).

2015-08-21

1 april - 30 juni 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 33,1 (34,6) MSEK.
  • Bruttovinsten för perioden uppgick till 14,3 (15,0) MSEK, 43,3 (43,3) % av nettoomsättningen.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -0,5 (2,2) MSEK.
  • Resultatet uppgick till -2,3 (-0,3) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till - 0,18 (-0,03) SEK
  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -0,4 (-0,3) MSEK.
  • Investeringar i materiella tillgångar uppgår till 0,7 (0,5) MSEK.
2015-06-15

North Chemicals VD Stig Norberg lämnar sin tjänst på egen begäran. Sophie Persson, ordförande i North Chemicals styrelse, tar från och med idag över som tillförordnad VD.

2015-05-22

Avtalets värde förväntas överstiga 18 MSEK fördelat över tre år.

<<
1
...
21
22
23
24
...
27
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.