Pressmeddelanden

Clemondo förlänger avtal med Ikaros Cleantech AB.

Clemondo förlänger avtalet med Ikaros Cleantech AB om försäljning av skärvätskor och industriprodukter från varumärket Strovels samt växtbaserade produkter från Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 4 miljoner på årsbasis.

Ikaros är en heltäckande totalleverantör inom spillskydd, rengöring och smörjteknik med lager och kontor i Mölndal. Sedan starten för över 25 år sedan har Ikaros uppdrag varit att främja hållbara metoder för en säker hantering av kemprodukter. De erbjuder lösningar som skyddar egendom, miljö och människor från skadliga kemikalier. Det har alltid funnits en "grön tråd" i de tjänster och produkter som Ikaros erbjuder. För Ikaros handlar det inte om trender - utan det är själva kärnan i Ikaros affärsmodell.

"Vi har använt oss av Clemondo som leverantör i ett antal år och är väldigt nöjda med deras produkter, servicegrad och innovation som ligger i framkant. Deras fokus på hållbarhet innebär ett mervärde som ger oss en extra konkurrensfördel. Därför väljer vi att utöka vårt sortiment med fler produkter från Clemondo," säger Bruno Guhur, Inköpschef på Ikaros Cleantech AB.

"Vi är glada över att vi tillsammans med Ikaros nu kan öka försäljningen av våra högkvalitativa industriprodukter samt växtbaserade produkter. Detta medför att vi kan göra skillnad på hur vår morgondag kommer att se ut, " säger Jesper Svensson, VD på Clemondo.

Helsingborg, 29 april 2022

Jesper Svensson, VD 
Telefon: 070-529 17 22 
E-post: jesper.svensson@clemondo.se 

 Anders Forsberg, Key Account Manager
Telefon: 073-206 05 55
 Epost: anders.forsberg@clemondo.se 

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 8 463 83 00. Clemondo Group AB (publ), 556031-2570.
För ytterligare information se www.clemondo.se 

Filer för nedladdning
2022-05-13
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 13 maj 2022 beslutades följande.

2022-04-29

Clemondo förlänger avtalet med Ikaros Cleantech AB om försäljning av skärvätskor och industriprodukter från varumärket Strovels samt växtbaserade produkter från Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 4 miljoner på årsbasis.

2022-04-21
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

2022-04-20
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser.

2022-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 kl. 15.00 på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30. Med anledning av coronaviruset kommer årsstämman hållas så kort som möjligt och någon servering kommer inte förekomma.

2022-03-24

PNK & BLU är ett unikt samarbete mellan Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet, PINK & BLUE och Clemondo. Detta innebär att Clemondos produkter blir tillgängliga för konsumenter samtidigt som vi bidrar till cancerforskningen. Detta är en Joint Venture satsning tillsammans med PNK & BLU.

2022-03-04

Med omtanke om miljön kan vi nu tillsammans med Autodude erbjuda konsumenter i hela Norden att enkelt beställa växtbaserade fordonsprodukter.

2022-02-21

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Kalmar gällande leverans av desinfektioner och hygienprodukter från varumärket Liv. Avtalet träder i kraft den 1 mars 2022. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.

1
2
...
24
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post