Pressmeddelanden

Bilia tar ett stort kliv mot hållbarhet tillsammans med Clemondo.

Bilia har valt att ligga i framkant när det kommer till omtanke om miljön och sin personal genom att sätta tuffa miljökrav på produkterna de använder. Därför går de nu helt över till Greenium inom deras fordonstvätt.

Bilia strävar efter att främja en god miljö och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. För att minimera den negativa miljöpåverkan arbetar koncernens inköpsavdelning i nära samarbete med miljöavdelningen. Genom att ställa krav på leverantörer och andra samarbetspartners verkar Bilia aktivt för en god miljö och en ökad miljömedvetenhet i sin värdekedja.

"Clemondo blev det självklara valet för oss då de är unika på marknaden med deras växtbaserade fordonsprodukter. Greenium hjälper oss att komma närmre vårt mål att minimera vår miljöpåverkan och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vår personal. Tillsammans med Clemondo ser vi fram emot att fortsätta resan mot att minimera vår miljöpåverkan", säger David Rosberg, Kategorichef på Bilias inköpsavdelning.

Lahega Greenium - Vi bestämde oss för att göra skillnad på riktigt.

Clemondo har utvecklat en unik växtbaserad rengöringsserie som är framställd av biologiskt nedbrytbara råvaror till skillnad från traditionella som innehåller petroleumbaserade råvaror. Produkterna har enligt tester visat sig ha en betydande lägre miljöpåverkan än traditionella rengöringsmedel. Produkterna har dessutom visat sig extremt effektiva. Greenium förbättrar även arbetsmiljön då produkterna inte innehåller några petroleumbaserade lösningsmedel. Inga miljöfarliga ämnen från våra produkter rinner ut i reningsverken.
Greenium har ett komplett sortiment inom fordonsrengöring såväl som inom städ.

Fakta:

  • Biologiskt nedbrytbara råvaror.
  • Lägre miljöpåverkan jämfört med petroleumbaserat.
  • Lågaromatiska vilket medför en mycket trevligare arbetsmiljö.
  • Växtbaserad tvätt hjälper dig på vägen mot en hållbar affär.

Helsingborg, 8 oktober 2021

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Daniel Graff, Affärschef
Telefon: 076-850 34 47
Epost: daniel.graff@clemondo.se

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnens Corprate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.
För ytterligare information se www.clemondo.se

Filer för nedladdning
2022-05-13
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 13 maj 2022 beslutades följande.

2022-04-29

Clemondo förlänger avtalet med Ikaros Cleantech AB om försäljning av skärvätskor och industriprodukter från varumärket Strovels samt växtbaserade produkter från Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 4 miljoner på årsbasis.

2022-04-21
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

2022-04-20
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser.

2022-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 kl. 15.00 på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30. Med anledning av coronaviruset kommer årsstämman hållas så kort som möjligt och någon servering kommer inte förekomma.

2022-03-24

PNK & BLU är ett unikt samarbete mellan Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet, PINK & BLUE och Clemondo. Detta innebär att Clemondos produkter blir tillgängliga för konsumenter samtidigt som vi bidrar till cancerforskningen. Detta är en Joint Venture satsning tillsammans med PNK & BLU.

2022-03-04

Med omtanke om miljön kan vi nu tillsammans med Autodude erbjuda konsumenter i hela Norden att enkelt beställa växtbaserade fordonsprodukter.

2022-02-21

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Kalmar gällande leverans av desinfektioner och hygienprodukter från varumärket Liv. Avtalet träder i kraft den 1 mars 2022. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.

2022-02-17
Regulatorisk
1
2
...
24
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post