Pressmeddelanden

Bilia tar ett stort kliv mot hållbarhet tillsammans med Clemondo.

Bilia har valt att ligga i framkant när det kommer till omtanke om miljön och sin personal genom att sätta tuffa miljökrav på produkterna de använder. Därför går de nu helt över till Greenium inom deras fordonstvätt.

Bilia strävar efter att främja en god miljö och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. För att minimera den negativa miljöpåverkan arbetar koncernens inköpsavdelning i nära samarbete med miljöavdelningen. Genom att ställa krav på leverantörer och andra samarbetspartners verkar Bilia aktivt för en god miljö och en ökad miljömedvetenhet i sin värdekedja.

"Clemondo blev det självklara valet för oss då de är unika på marknaden med deras växtbaserade fordonsprodukter. Greenium hjälper oss att komma närmre vårt mål att minimera vår miljöpåverkan och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vår personal. Tillsammans med Clemondo ser vi fram emot att fortsätta resan mot att minimera vår miljöpåverkan", säger David Rosberg, Kategorichef på Bilias inköpsavdelning.

Lahega Greenium - Vi bestämde oss för att göra skillnad på riktigt.

Clemondo har utvecklat en unik växtbaserad rengöringsserie som är framställd av biologiskt nedbrytbara råvaror till skillnad från traditionella som innehåller petroleumbaserade råvaror. Produkterna har enligt tester visat sig ha en betydande lägre miljöpåverkan än traditionella rengöringsmedel. Produkterna har dessutom visat sig extremt effektiva. Greenium förbättrar även arbetsmiljön då produkterna inte innehåller några petroleumbaserade lösningsmedel. Inga miljöfarliga ämnen från våra produkter rinner ut i reningsverken.
Greenium har ett komplett sortiment inom fordonsrengöring såväl som inom städ.

Fakta:

  • Biologiskt nedbrytbara råvaror.
  • Lägre miljöpåverkan jämfört med petroleumbaserat.
  • Lågaromatiska vilket medför en mycket trevligare arbetsmiljö.
  • Växtbaserad tvätt hjälper dig på vägen mot en hållbar affär.

Helsingborg, 8 oktober 2021

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Daniel Graff, Affärschef
Telefon: 076-850 34 47
Epost: daniel.graff@clemondo.se

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnens Corprate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.
För ytterligare information se www.clemondo.se

Filer för nedladdning
2021-12-03
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ.) har fått tilldelningsbeslut från Varuförsörjningen på hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo rätt att teckna ett två-årigt avtal med ett sammanlagt beräknat ordervärde på 13-17 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar om vardera ett år.

2021-12-01

Med omtanke om människa och miljö så tar nu Clemondo ytterligare ett steg i vår vision mot nollbarhet. Nollbarhet innebär att Clemondo år 2030 ska ha noll utsläpp till mark, vatten och luft, under tillverkning, transport och användande. Vi ska även ha noll påverkan på arbetsmiljön. Nollbarhet innebär inte bara om hur vi uppnår det i vår egen verksamhet men även hos våra kunder. Genom att ingå ett klimatavtal med Helsingborgs stad kan vi tillsammans samarbeta för en renare värld.

2021-11-11

Clemondo har tecknat avtal med AllOffice om försäljning av städ- och hygienprodukter från varumärket Liv.

2021-11-11
Regulatorisk
2021-11-05

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021 torsdagen den 11 november 2021. Samma dag klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2021-11-01

Clemondo AB har tecknat avtal med Alligo som omfattar produkter från samtliga varumärken. Avtalet beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner på årsbasis.

2021-10-19

Genom DFS kommer nu även sjöfarten att få ta del av växtbaserade produkter från Clemondos varumärke Greenium. DFS som är en befintlig kund hos Clemondo har själva använt Greenium och här såg man fördelarna med produkterna och bestämde sig därför att erbjuda Greenium även till fartygen.

2021-10-19

Ikaros delar varje år ut priser i olika kategorier till utvalda leverantörer. I år vann Clemondo det ärofyllda priset för bästa gröna lansering.

2021-10-08

Bilia har valt att ligga i framkant när det kommer till omtanke om miljön och sin personal genom att sätta tuffa miljökrav på produkterna de använder. Därför går de nu helt över till Greenium inom deras fordonstvätt.

2021-10-07

Clemondo har tecknat avtal med Luna Group om försäljning av bland annat växtbaserade städprodukter från varumärket Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 1,5 miljoner på årsbasis.

1
2
...
23
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post