Pressmeddelanden

2016-02-15

North Chemicals tidigare aviserade flytt av produktionen i Alingsås till Rörvik är nu genomförd. Det innebär att koncernen har koncentrerat sin produktion, FoU, marknadssupport och stödfunktioner till Rörvik. Säljorganisationen täcker alltjämt Sverige som helhet och de ytterligare 14 marknaderna utanför Sveriges gränser. Den nya lager- och logistikbyggnaden i Håknatorp i anslutning till fabriken i Rörvik är nu i full drift.

2016-02-10

Aktieägarna i North Chemical AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 mars 2016 klockan 13.00 på Vrigstad Värdshus, Kyrkogatan 2, 570 03 Vrigstad i Sävsjö Kommun.

2016-01-29

Utfall extra revision
Extra revisionen vad gäller tidigare VDs förvaltning av North Chemical AB (publ) är nu klar och genomgången av bolagets styrelse.

2016-01-22

Stig Norberg har via bolag under senare tid minskat sitt ägande i North Chemical. Försäljningarna har skett över marknaden.

2015-11-16

1 juli - 30 september 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 28,3 (29,8) MSEK.
  • Bruttovinsten för perioden uppgick till 11,4 (12,5) MSEK, 40,1 (41,9) % av nettoomsättningen.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -2,4 (0,9) MSEK.
  • Resultatet uppgick till -4,5 (-1,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,36 (-0,11) kr
  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -5,3 (-0,1) MSEK.
  • Investeringar i materiella tillgångar uppgår till 3,5 (1,0) MSEK.
2015-11-13

För att stärka möjligheterna att nå de finansiella målen har styrelsen i North Chemical uppdaterat bolagets strategi för lönsam tillväxt. Strategiöversynen innebär även att bolagets organisation anpassas efter den tidigare aviserade flytten och koncentrationen av verksamheten till Rörvik.

2015-11-04

Anders Svensson har utsetts till ny VD för North Chemical, en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion i Rörvik. Anders Svensson är i dag ansvarig för Loomis verksamhet i Malmö och har lång erfarenhet av ledarskap inom såväl tjänsteföretag som industri. Han har även drivit eget företag.

<<
1
...
13
14
15
16
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post