Pressmeddelanden

2016-08-15

NC Lahegas dotterbolag Liv Healthcare har efter upphandling förnyat avtalet med Region Skåne om leverans av hand- och ytdesinfektionsprodukter, tvål och handkräm samt tillbehör till sjukvården i Skåne.

2016-07-01

NC Lahega AB (publ) presenterar i dag sin nya ledningsgrupp. Förändringen är ett led i integrationen som följer på det nyligen genomförda förvärvet, där North Chemical köpte Lahega och skapade det nya NC Lahega. Som tidigare beslutats har NC Lahega huvudkontor och säte i Helsingborg.

2016-06-21

North Chemical inleder organisationsöversyn efter förvärv North Chemicals förvärv av Lahega genomfördes som planerat måndagen den 20 juni. I dag inleds arbetet med att integrera de båda företagen i en gemensam samlad organisation med sikte på att realisera synergivinsterna, vilket främst berör dotterbolagen North Chemical och Lahega.

2016-06-20

North Chemical AB (publ) förvärv av Lahega Kemi AB har idag slutförts. Bolaget namnändras därmed till NC Lahega AB (publ), med säte i Helsingborg, i enlighet med beslut på bolagsstämman den 19 maj 2016.

2016-06-16

Teckningsperioden för NC Lahega ABs (tidigare North Chemical) nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 13 juni 2016 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades av aktieägare till 80,5 procent. Resterande 19,5 procent av aktierna kommer att tilldelas emissionsgaranterna. Bolaget kommer således att tillföras cirka 62,2 MSEK före emissionskostnader.

2016-05-27

North Chemical AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.northchemical.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Redeyes hemsida www.redeye.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

2016-05-19

Den 19 maj 2016 avhöll North Chemical sin årsstämma på Vrigstad Värdshus, Vrigstad, Sävsjö Kommun. Efter årsstämman avhölls även en extra bolagsstämma.

2016-05-16

Strategiskt förvärv skapar ledande aktör

1 januari - 31 mars 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 30,2 (35,0) MSEK
 • Bruttovinsten uppgick till 12,5 (15,9) MSEK
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -2,9 (0,8) MSEK
 • Resultatet uppgick till -3,3 (-1,0) MSEK
 • Engångskostnader belastade perioden med 4,3 MSEK

Viktiga händelser under perioden

 • Produktionsflytten avslutades, koncentrationen till Rörvik är nu klar.
 • Nytt lager- och logistikcenter i Håknatorp invigdes.
 • Anders Svensson tillträdde som VD den 1 februari 2016.
 • Uppsägning av avtal ger positiv resultatpåverkan på 1,6 MSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Johan Zackrisson utsågs till ny CFO i North Chemical.
 • Avtal om strategiskt förvärv av Lahega Kemi för 120 MSEK.
 • Fullt garanterad företrädesemission tillför 62 MSEK inför förvärvet.
 • Nyemisson av 7 500 000 aktier riktas till Lahegas nuvarande ägare.
<<
1
...
11
12
13
14
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post