Pressmeddelanden

2016-01-29

Utfall extra revision
Extra revisionen vad gäller tidigare VDs förvaltning av North Chemical AB (publ) är nu klar och genomgången av bolagets styrelse.

2016-01-22

Stig Norberg har via bolag under senare tid minskat sitt ägande i North Chemical. Försäljningarna har skett över marknaden.

2015-11-16

1 juli - 30 september 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 28,3 (29,8) MSEK.
  • Bruttovinsten för perioden uppgick till 11,4 (12,5) MSEK, 40,1 (41,9) % av nettoomsättningen.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -2,4 (0,9) MSEK.
  • Resultatet uppgick till -4,5 (-1,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,36 (-0,11) kr
  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -5,3 (-0,1) MSEK.
  • Investeringar i materiella tillgångar uppgår till 3,5 (1,0) MSEK.
2015-11-13

För att stärka möjligheterna att nå de finansiella målen har styrelsen i North Chemical uppdaterat bolagets strategi för lönsam tillväxt. Strategiöversynen innebär även att bolagets organisation anpassas efter den tidigare aviserade flytten och koncentrationen av verksamheten till Rörvik.

2015-11-04

Anders Svensson har utsetts till ny VD för North Chemical, en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion i Rörvik. Anders Svensson är i dag ansvarig för Loomis verksamhet i Malmö och har lång erfarenhet av ledarskap inom såväl tjänsteföretag som industri. Han har även drivit eget företag.

2015-10-26

North Chemicals sedan tidigare aviserade flytt av produktionen från Alingsås till Rörvik har nu inletts. Flytten är ett led i att rationalisera och effektivisera koncernens produktion.

2015-09-29

North Chemicals styrelseledamot Michael Engström har, via bolag, köpt 21 719 aktier i North Chemical AB (publ).

2015-09-11

Sophie Persson har, via bolag, ingått avtal om köp av aktieterminer motsvarande 300 000 aktier i North Chemical AB (publ) med lösen år 2018. Säljare är Peter Ragnarsson via bolag (150 000 aktier) och Staffan Persson via bolag (150 000 aktier).

<<
1
...
10
11
12
13
...
17
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post