Pressmeddelanden

2016-09-15
Regulatorisk

Vice VD Erik Hantoft tar över som VD för NC Lahega AB. Nuvarande VD Anders Svensson kommer att fortsätta arbeta med koncernövergripande frågor som vice VD under en övergångsperiod.

2016-09-01
Regulatorisk
2016-08-19
Regulatorisk

1 april - 30 juni 2016*

  • Nettoomsättningen uppgick till 40,5 (33,1) MSEK varav 7,2 MSEK avser förvärvad omsättning för Lahegakoncernen under perioden 20 - 30 juni.
  • Bruttovinsten uppgick till 20,6 (14,3) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -1,2 (-0,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-2,3) MSEK.
  • Engångskostnader belastade perioden med 2,3 MSEK.

1 januari - 30 juni 2016*

  • Nettoomsättningen uppgick till 70,8 (68,0) MSEK varav 7,2 MSEK avser förvärvad omsättning för Lahegakoncernen under perioden 20-30 juni.
  • Bruttovinsten uppgick till 33,1 (30,2) MSEK. 
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,1 (0,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 (-3,2) MSEK.
  • Engångskostnader belastade perioden med 6,6 MSEK.

* Fr o m den 20 juni 2016 ingår förvärvade Lahegakoncernens siffror i redovisningen. Omsättningen för Lahegakoncernen uppgick under perioden 1 januari - 30 juni 2016 till 119,8 MSEK.

<<
1
...
8
9
10

Pressmeddelanden och rapporter via E-post