Presentationer

Clemondos VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen sammanfattar bolagets bokslutskommuniké för 2020 och svarar på frågor från analytiker och investerare.
Clemondos VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen presenterar Clemondo på Västra Hamnens investerar dag den 2 december
2
...
>>

Fler presentationer och artiklar

Pressmeddelanden och rapporter via E-post