Pressmeddelanden

Stark resultatförbättring - nu börjar resan mot tillväxt

1 oktober - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,6 (68,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 5,7 (-5,8) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,0 (5,6) MSEK, varav 0,0 (5,6) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,06) SEK och 0,00 (-0,06) SEK efter utspädning.

1 januari - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 250,0 (269,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 17,2 (-17,4) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,5 (18,8) MSEK, varav 0,5 (18,6) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-32,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,36) och -0,03 (-0,36) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

 • Under fjärde kvartalet påbörjades en installation i Helsingborgsfabriken av en produktionslina från Rörvik. Den skall bidra till förbättrad marginal och beräknas vara i drift till sommaren.
 • Verksamhetsåret 2019 avslutas med ett positivt resultat på sista raden och Clemondos långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på 10 procent bedöms vara inom räckhåll.

VD har ordet

"Vi är stolta över att avsluta 2019 med ett positivt resultat även på sista raden. Det visar att vårt långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på 10 procent är inom räckhåll."

Clemondos försäljning under det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 64,6 MSEK (68,2). EBITDA blev 5,7 MSEK (-5,8), vilket ger en marginal på 8,9 procent (-8,5%). Den lägre försäljningen beror i huvudsak på bortvald Private Labelvolym och minskningen är konstant mot tidigare kvartal under året. Med detta summerar vi också 2019 med en försäljning på 250,0 MSEK (269,2) och EBITDA på 17,2 MSEK (-17,4): en resultatförbättring med nästan 35 MSEK.

Vår lagerbindning har minskat med 1,5 MSEK samtidigt som vi under kvartalet tagit en del avskrivningar på vårt lager som en följd av en mer renodlad affär. Detta belastar fjärde kvartalet negativt men kommer stärka vår bruttomarginal framöver.

Vi är både glada och stolta över att avsluta 2019, ett omställningens år, med ett positivt resultat även på sista raden. Det visar att vårt långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på 10 procent är inom räckhåll. Att på bara 12 månader genomföra en så pass krävande och omfattande turn around fyller mig med tillförsikt.

Clemondo står väl rustat när vi nu påbörjar vår resa mot tillväxt. Omvärldsfaktorer som ökat fokus på hållbarhet bidrar till att vässa vår konkurrenskraft. Under 2020 ska vi bli ännu bättre på att dra nytta av detta; både genom att utveckla nya hållbara produkter och genom att minska vårt eget klimatavtryck.
Under fjärde kvartalet påbörjades en installation i Helsingborgsfabriken av en produktionslina från Rörvik. Den skall bidra till förbättrad marginal och beräknas vara i drift till sommaren.

· Inom fordonsområdet fortsätter vårt arbete med att framgångsrikt fokusera på de delsegment som ställer högre krav på kvalitet och effektivitet. Vi är i slutfasen för att släppa en ny strategi för fordonsområdet som kommer att beslutas inom kort.

· Inom hygienområdet med varumärket Liv har vi under 2018-2019 ökat våra insatser mot den privata sektorn. Under den gångna perioden ser vi en fortsatt stark utveckling och är övertygade om att området kommer att växa i hög takt.

· Inom industriområdet med varumärket Strovels finns mest kvar att utveckla i jämförelse med övriga varumärken inom verksamheten. För att vända den negativa trenden kommer vi i större utsträckning bearbeta marknaden via återförsäljare. Detta kommer allt annat lika påverka bruttomarginalen negativt men kompenseras av sänkta personal- och övriga kostnader. Vi bedömer att vår EBITDA kommer stärkas genom förändringen och därmed bidra till att vi når våra finansiella mål.

Avslutningsvis vill jag rikta ett extra stort tack till Clemondos medarbetare, som gör ett fantastiskt jobb med att vända på alla stenar och hela tiden hitta effektivare arbetssätt!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Årsredovisning publiceras 23 april 2020
Delårsrapport kvartal 1, 2020 13 maj 2020
Bolagsstämma 2020 14 maj 2020
Delårsrapport kvartal 2, 2020 20 augusti 2020
Delårsrapport kvartal 3, 2020 12 november 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Den kompletta rapporten finns aven pa https://investor.clemondo.se/finansiella-rapporter/

Helsingborg 14 februari 2020

För ytterligare information

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 14 februari kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Vastra Hamnen Corporate Finance ar Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

For ytterligare information se www.clemondo.se

2020-04-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) utökar tillfälligt volymerna med cirka 3,5 MSEK i ett avtal med en befintlig återförsäljare. Anledningen är ökade volymer hos återförsäljaren som avser de kommande 17 veckorna och som en följd utökas Clemondos leveranser under perioden. Avtalet avser i huvudsak desinfektionsprodukter från segmentet Liv.

2020-04-21
Regulatorisk

Clemondo Group AB:s (publ) styrelse har beslutat att utöka produktionskapaciteten genom att ta in extra personal som gör det möjligt att fortsatt köra treskift under sommarmånaderna maj till augusti. Åtgärden medför en investering på 2 MSEK och innebär ett förväntat tillskott i volym som motsvarar drygt 50 MSEK i omsättning för Clemondo.

2020-04-17
Regulatorisk

Clemondo har inlett test av nästa generation miljövänliga produkter för fordonsvård. Det handlar i nuläget om storsäljare som kallavfettning, alkalisk rengöring, fälgrent och bilschampo med helt nya formuleringar som bygger på en miljövänlig bas. De färdiga produkterna kommer lanseras till höstsäsongen 2020.

2020-04-07
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått avtal med Hygienteknik Sverige AB om leverans av produkter för hygien och rengöring till ett uppskattat ordervärde av 4 Mkr på årsbasis. Hygienteknik förser vården i och omkring Västmanland med försörjningsmateriel.

2020-04-07
Regulatorisk

Clemondo Group AB:s styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman, tidigare planerad att avhållas den 14 maj 2020, till ett senare datum. Clemondo återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

2020-04-02
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tidigare aviserat att Helsingborgsfabriken har gått från tvåskift till treskift på vardagarna för att möta efterfrågan på desinfektionsmedel. Nu väljer företaget att införa ett helgskift dagtid för att ytterligare öka produktionskapaciteten.

2020-03-26
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) sluter avtal med Absolut Company om leverans av etanol för att möta den kraftigt ökade efterfrågan på hand- och ytdesinfektion. Avtalet möjliggör fortsatt uppväxling av produktionen av desinfektionsmedel vid Clemondos fabrik i Helsingborg.

2020-03-23
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tidigarelägger drifttagningen av en ny produktionslina som kommer från fabriken i Rörvik. Den nya produktionslinan kommer att vara fullt fungerande redan i början av maj månad, vilket innebär att kapaciteten i fabriken ökar med 750 000 liter per månad.

2020-03-17
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har efter förhandling säkrat full täckning för de ökade kostnader som uppstår vid produktion av desinfektionsmedel. Det innebär att bolaget får ett volymtillskott i övrigt turbulenta tider.

2020-02-14
Regulatorisk

1 oktober - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,6 (68,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 5,7 (-5,8) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,0 (5,6) MSEK, varav 0,0 (5,6) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,06) SEK och 0,00 (-0,06) SEK efter utspädning.
<<
1
...
4
5
6
7
...
12
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.