Pressmeddelanden

North Chemical tecknar nytt strategiskt samarbete med Istobal Sverige

Dotterbolaget A Clean Partner International har ingått ett tvåårsavtal med CWS Group AB u.n.ä. till Istobal Sverige AB. Avtalet är en viktig del i att uppnå målsättningen att bli en ledande leverantör av kemtekniska produkter/tjänster på den svenska fordonsmarknaden. I Sverige rullar det idag ca 14 000 bussar samt drygt 500 000 tunga lastbilar som automattvättas på ca 450 anläggningar och 1 500 verkstäder. Tung trafik är ett av flera prioriterade områden 2015 för både A Clean Partner International som för Istobal Sverige.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan ingå ytterligare ett nytt samarbetsavtal såsom det med Istobal Sverige. Avtalet med Istobal Sverige är viktigt ur ett strategiskt perspektiv då A Clean Partner skall leverera kemtekniska produkter till deras nätverk av automattvättar på den tunga fordonssidan. Istobal blir även en auktoriserad servicepartner på tunga fordonsmarknaden i Sverige för A Clean Partner. I North Chemicals plan ingår även att teckna fler kundavtal med större buss- och transportfordonsföretag på den svenska och nordiska marknaden. På den internationella marknaden är Istobal en stor aktör mot tung trafik. Därför är extra stort värde att de nu valt A Clean Partner som strategisk samarbetspartner. Detta är ett av flera viktiga avtal för att uppnå koncernens organiska tillväxtmål, säger Stig Norberg, VD.

Istobal är specialiserat på försäljning och service av fordonstvätt utrustning på den nordiska marknaden. Mellan kundernas portfölj av tjänster/produkter och Istobal Sverige står lokala grupper av bensinstationer och stora skandinaviska bensinbolag som Statoil, OKQ8 och Preem. Istobal Sverige AB, med säte i Staffanstorp, kommer också att ta tjänsten tekniskt stöd i Sverige för A Clean Partner, med elva anställda och två tekniska servicepunkter i Malmö och Stockholm med fältpersonal. Istobal Sverige är en av de största service- organisationerna gällande fordons-tvättanläggningar i Sverige med direktkunder ex. som LKAB.

Rörvik 4 december 2014

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical,
Mobil: +46 708 25 14 00
Email: stig.norberg@northchemical.se,

Morgan Spångberg, VD Istobal Sverige,
Mobil: + 46 70 547 89 13
Email: morgan.spangberg@istobal.se

Om Istobal
har sju dotterbolag i Europa: Storbritannien, Danmark, Österrike, Frankrike, Serbien, Sverige och Spanien. Bolaget har också ett dotterbolag i USA och en i Brasilien. Istobal är ledande inom design, tillverkning och marknadsföring av tvätt lösningar för fordonssektorn. Istobal exporterar produkter till mer än 60 länder med ett världsomspännande nätverk av distributörer och två monteringsfabriker i Europa samt två dotterbolag och monteringsanläggningar i USA och Brasilien.

Om North Chemical
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion i Rörvik och Alingsås. North Chemicals affärsområde Fordon & Industri utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhålls- produkter för bl.a. fordon & industrier, klotter, livsmedel, hygien etc. under 8 egna varumärken som Snowclean, Strovels, Tellus, Rena m.fl. Affärsområdet Marine & Export producerar och marknadsför rengörings- och underhålls- produkter till den marina fartygsmarknaden i världen under varumärket Marisol. Affärsområdet Private Label tillverkar tvätt- och rengöringsprodukter i både flytande-, pulver- och tablettform för fordon, industri och hem under kundernas egna varumärken. North Chemical har 58 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och ytterligare kontor finns i Alingsås, Kristianstad och Polen. North Chemical aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se.

Filer för nedladdning
2016-05-03

Aktieägarna i North Chemical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 maj 2016 kl. 11.30 på Vrigstad Värdshus i Vrigstad. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.00 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2016-05-03

Styrelsen för North Chemical AB (publ) ("North Chemical") har fastställt villkoren och teckningskursen för företrädesemissionen som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om. Totalt har huvudägarna åtagit sig att teckna motsvarande 47 procent av företrädesemissionen. Huvudägarna och ett konsortium av externa investerare har förbundit sig att garantera resterande belopp, vilket innebär att emissionen är 100 procent säkerställd.

2016-04-20

Aktieägarna i North Chemical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2016 kl. 10.30 på Vrigstad Värdshus i Vrigstad. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.00 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2016-04-18

North Chemical AB (publ) ("North Chemical") har ingått avtal om att förvärva Lahega Kemi AB ("Lahega Kemi") för en sammanlagd köpeskilling om 120 MSEK. Förvärvet kommer att finansieras av lån och eget kapital. Finansieringsvillkoren i sin helhet kommer presenteras inom kort, och under alla förhållanden, i god tid före årsstämman.

2016-03-31

Johan Zackrisson utses till ny CFO i North Chemical med plats i företagets ledningsgrupp från och med den 30 mars 2016. Johan Zackrisson är revisor sedan 1998 och har lång erfarenhet av noterade bolag, vilket innebär att North Chemical nu stärker börskompetensen. Tidigare CFO Tomas Jönsson lämnar bolaget.

2016-03-03

Den extra bolagsstämma som sammankallats på begäran av Stig Norberg via bolag Stile Venture AB genomfördes den 2 mars 2016 på Vrigstad Värdshus.

2016-02-26

OMSTRUKTURERING LÄGGER GRUNDEN FÖR LÖNSAM TILLVÄXT

1 oktober - 31 december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 31,5 (32,6) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 12,1 (15,8) MSEK
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -7,2 (-1,6) MSEK
  • Resultatet uppgick till -5,8 (-3,3) MSEK 
  • Engångskostnader för flytt och omstrukturering belastade perioden med 4,4 MSEK.

1 januari - 31 december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 127,8 (131,7) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 53,6 (60,1) MSEK
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -9,4 (3,5) MSEK
  • Resultatet uppgick till -13,5 (-5,4) MSEK
  • Engångskostnader för omstrukturering, flytt och VD-skifte belastade året med 6,4 MSEK.
2016-02-19

North Chemical har sagt upp ett avtal med en svensk distributör av tvätt- och rengöringsprodukter. Bakgrunden till beslutet är dels att lönsamheten är för svag, dels att det inte har varit möjligt att förhandla om avtalet som ingicks i januari 2015.

<<
1
...
12
13
14
15
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post