Pressmeddelanden

North Chemical tecknar nytt strategiskt samarbete med Istobal Sverige

Dotterbolaget A Clean Partner International har ingått ett tvåårsavtal med CWS Group AB u.n.ä. till Istobal Sverige AB. Avtalet är en viktig del i att uppnå målsättningen att bli en ledande leverantör av kemtekniska produkter/tjänster på den svenska fordonsmarknaden. I Sverige rullar det idag ca 14 000 bussar samt drygt 500 000 tunga lastbilar som automattvättas på ca 450 anläggningar och 1 500 verkstäder. Tung trafik är ett av flera prioriterade områden 2015 för både A Clean Partner International som för Istobal Sverige.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan ingå ytterligare ett nytt samarbetsavtal såsom det med Istobal Sverige. Avtalet med Istobal Sverige är viktigt ur ett strategiskt perspektiv då A Clean Partner skall leverera kemtekniska produkter till deras nätverk av automattvättar på den tunga fordonssidan. Istobal blir även en auktoriserad servicepartner på tunga fordonsmarknaden i Sverige för A Clean Partner. I North Chemicals plan ingår även att teckna fler kundavtal med större buss- och transportfordonsföretag på den svenska och nordiska marknaden. På den internationella marknaden är Istobal en stor aktör mot tung trafik. Därför är extra stort värde att de nu valt A Clean Partner som strategisk samarbetspartner. Detta är ett av flera viktiga avtal för att uppnå koncernens organiska tillväxtmål, säger Stig Norberg, VD.

Istobal är specialiserat på försäljning och service av fordonstvätt utrustning på den nordiska marknaden. Mellan kundernas portfölj av tjänster/produkter och Istobal Sverige står lokala grupper av bensinstationer och stora skandinaviska bensinbolag som Statoil, OKQ8 och Preem. Istobal Sverige AB, med säte i Staffanstorp, kommer också att ta tjänsten tekniskt stöd i Sverige för A Clean Partner, med elva anställda och två tekniska servicepunkter i Malmö och Stockholm med fältpersonal. Istobal Sverige är en av de största service- organisationerna gällande fordons-tvättanläggningar i Sverige med direktkunder ex. som LKAB.

Rörvik 4 december 2014

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical,
Mobil: +46 708 25 14 00
Email: stig.norberg@northchemical.se,

Morgan Spångberg, VD Istobal Sverige,
Mobil: + 46 70 547 89 13
Email: morgan.spangberg@istobal.se

Om Istobal
har sju dotterbolag i Europa: Storbritannien, Danmark, Österrike, Frankrike, Serbien, Sverige och Spanien. Bolaget har också ett dotterbolag i USA och en i Brasilien. Istobal är ledande inom design, tillverkning och marknadsföring av tvätt lösningar för fordonssektorn. Istobal exporterar produkter till mer än 60 länder med ett världsomspännande nätverk av distributörer och två monteringsfabriker i Europa samt två dotterbolag och monteringsanläggningar i USA och Brasilien.

Om North Chemical
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion i Rörvik och Alingsås. North Chemicals affärsområde Fordon & Industri utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhålls- produkter för bl.a. fordon & industrier, klotter, livsmedel, hygien etc. under 8 egna varumärken som Snowclean, Strovels, Tellus, Rena m.fl. Affärsområdet Marine & Export producerar och marknadsför rengörings- och underhålls- produkter till den marina fartygsmarknaden i världen under varumärket Marisol. Affärsområdet Private Label tillverkar tvätt- och rengöringsprodukter i både flytande-, pulver- och tablettform för fordon, industri och hem under kundernas egna varumärken. North Chemical har 58 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och ytterligare kontor finns i Alingsås, Kristianstad och Polen. North Chemical aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se.

Filer för nedladdning
2015-01-15

Tomas Jönsson har rekryterats som ny CFO för North Chemical. Han ska även ingå i bolagets företagsledning.

2014-12-04

Dotterbolaget A Clean Partner International har ingått ett tvåårsavtal med CWS Group AB u.n.ä. till Istobal Sverige AB. Avtalet är en viktig del i att uppnå målsättningen att bli en ledande leverantör av kemtekniska produkter/tjänster på den svenska fordonsmarknaden. I Sverige rullar det idag ca 14 000 bussar samt drygt 500 000 tunga lastbilar som automattvättas på ca 450 anläggningar och 1 500 verkstäder. Tung trafik är ett av flera prioriterade områden 2015 för både A Clean Partner International som för Istobal Sverige.

2014-11-06

Styrelsen har beslutat utse Björn Vackmyr till ny affärsområdeschef för affärsområdet private label. Idag tjänstgör Björn Vackmyr som försäljningschef för Aktiv Kemi AB. Björn har 20 års erfarenhet inom dagligvaruhandeln i olika tjänster inom Axfood koncernen, bl.a. som affärschef för Axfood Närlivs. Utöver dagligvarubranschen har Björn även tjänstgjort som försäljningschef på Intersolia. 

2014-11-03

North Chemicals styrelse har fattat beslut om att inleda förhandlingar med fackliga organisationer för att koncentrera bolagets verksamhet till Rörvik. En sådan koncentration av verksamheten skulle innebära nedläggning och flytt av administration, produktion, forskning & utveckling samt lager i Alingsås. Beräkningar visar att bolaget skulle kunna spara 5 miljoner kronor per år redan från 2016. Totalt berörs elva anställda i Alingsås. 

2014-09-25

Hall Miba AB har beslutat sig för att ta in produkten Air1 - AdBlue i sitt sortiment. Avtalet med Hall Miba är mycket viktigt då det är första steget till att ett flertal distributionskanaler för produkten öppnas inom fordonsmarknaden och olika butiks- & kedjeorganisationer.

<<
1
...
12
13
14
15
16
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post