Pressmeddelanden

CLEMONDO TAR NÄSTA STEG I SIN STRATEGI - AVSER TA ÖVER VERKSAMHET

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett Letter of intent med Tammermatic Oy om övertagande av Tammermatics svenska organisation. Affären innebär en breddning av kunderbjudandet och är ett led i Clemondos nya strategi som fokuserar på helhetslösningar och en ständig strävan att kunna ta ett större ansvar för både sitt eget och sina kunders miljö- och hållbarhetsarbete.

Tammermatic utvecklar och säljer system för fordonstvättar för personbilar, bussar, tunga fordon och tåg. Koncernens svenska organisation omsätter cirka 22 MSEK på årsbasis och sysselsätter en handfull personer som övergår till Clemondo om förhandlingarna slutförs och affären kan genomföras enligt plan. I samband med övertaget så blir Clemondo exklusiv importör i Sverige för Tammermatics hela produktutbud inom fordonstvätt och kommer också att driva den svenska serviceorganisationen.

- Affären blir ett tydligt steg i utvecklingen av vårt erbjudande där kunskap tar en allt större plats. Vi lägger mycket resurser på att ständigt kunna ta större ansvar i våra kunders affärer, både när det kommer till miljö- och hållbarhet men också framåtriktad affärsutveckling. Samtidigt så vet vi att den löpande verksamheten är viktig och att högsta möjliga tillgänglighet till tvättanläggningarna är avgörande för våra kunders affär. Därför ser vi det som lika avgörande att ständigt lägga resurser på att utveckla serviceerbjudandet, berättar Veronica Sköld, Chief Strategy Officer på Clemondo.

- Övertaget innebär en breddning av vårt kunderbjudande och går samtidigt helt i linje med vår strategi. Vi ser goda möjligheter att växa genom att ta ett större helhetsansvar i affärerna med våra kunder. Affären med Tammermatic är ett bra exempel på hur vi kan kombinera styrkan i vårt erbjudande - hållbar rengöring av fordon - med andra aktörers närhet till kunderna, fortsätter Sören Hofgaard, AO chef Fordon på Clemondo, tillsammans med Daniel Graff, tidigare KAM på Clemondo men som från och med övertaget kommer att ansvara för den nya affären som berör automattvätt.

Den nya gröna strategin bygger på att Clemondo ska befästa sin ledande position på marknaden för hållbara rengöringsmedel med fokus på helhetslösningar som svarar mot kundernas behov. För Fordonsområdet innebär det att Clemondo ska växa genom att fokusera på miljömedvetna kunder inom delsegmenten bilhus, fordonstvättar, proffsrekonditionering och återförsäljare. Clemondo arbetar målinriktat mot att kunna ta större ansvar för affärerna inom segmenten genom att ständigt söka möjligheter att bredda kundererbjudandet.

- Affären med Clemondo kommer att öppna stora möjligheter för båda bolagen att växa på den svenska marknaden. Det finns betydande synergieffekter som också kommer att avspeglas i kunderbjudandet, säger Tom Olli, VD på Tammermatic Oy.

- Samtidigt som övertaget av verksamheten blir ett viktigt steg på Clemondos fortsatta resa med lönsam tillväxt så känns det lika viktigt och spännande att kunna ta ett större ansvar för att hjälpa våra kunder att integrera hållbarhet i sina verksamheter! Avslutar Jesper Svensson, VD på Clemondo.

Helsingborg, 29 oktober 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Jesper Svensson, VD, Telefon: 070-529 17 22, E-post: jesper.svensson@clemondo.se
Jesper Friis-Jespersen, CFO, Telefon: 076-611 75 41, E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 29 oktober kl. 14.10 CEST. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

Filer för nedladdning
2020-11-10

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin rapport för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 12 november 2020 klockan 07.30. Samma dag klockan 09:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2020-10-29
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett Letter of intent med Tammermatic Oy om övertagande av Tammermatics svenska organisation. Affären innebär en breddning av kunderbjudandet och är ett led i Clemondos nya strategi som fokuserar på helhetslösningar och en ständig strävan att kunna ta ett större ansvar för både sitt eget och sina kunders miljö- och hållbarhetsarbete.

2020-10-26

Clemondo Group AB (publ) förbereder lanseringen av nästa del i Greeniumserien - Liv Greenium - som kommer börja säljas i början av 2021. Liv Greenium är en helt ny produktserie rengörings-produkter som innehåller allrent, grovrent, vanlig såpa och stensåpa, en sur och en alkalisk badrumsrengöring samt ett rengöringsmedel för skurmaskin. Samtliga produkter i serien är biologiskt nedbrytbara, dvs baserade på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror.

2020-10-23
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har efter en förstudie tillsammans med PwC tagit beslutet införa IFRS som ny redovisningsstandard. Målsättningen är att övergången till IFRS ska ske vid årsskiftet. Bytet av redovisningsstandard kommer att belasta Q4 2020 respektive Q1 2021 med cirka 0,5 MSEK. Övergången till IFRS bedöms bidra till en stabil grund för Clemondos fortsatta tillväxt.

2020-10-16

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett ettårigt ramavtal med städgrossisten Swetex Produkter AB om miljövänliga städ- och hygienprodukter från varumärket Liv. Värdet på avtalet uppskattas till 2 Mkr.

2020-10-14

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett treårigt avtal med Holmgrens Bil AB om miljövänliga fordonsvårdsprodukter från varumärket Lahega.

2020-10-12

Clemondo Group AB (publ) lanserar idag Lahega Greenium - en helt ny vegetabilisk produktserie för fordonsvård. Produkterna som nu lanseras har upp till 95 procent lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella petroleumbaserade produkter samtidigt som de i många fall är upp till 40 procent mer effektiva.

2020-09-29
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett ramavtal med den rikstäckande leverantören PacsOn AB om hygienprodukter från varumärket Liv. Ramavtalet gäller löpande med tre månaders uppsägningstid.

2020-09-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har beslutat att utöka driften från 3-skift till 4-skift på en av produktionslinjerna i Helsingborg. Därmed bedöms produktionstakten öka med dryga 30 procent på den aktuella produktionslinjen, vilket motsvarar ett försäljningsvärde om cirka 750 000 SEK i veckan. Beslutet är framförallt drivet av en fortsatt hög efterfrågan på hygienprodukter. Förändringen beräknas vara fullt genomförd innan årsskiftet.

2020-09-17
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett treårigt avtal med Connect Bus Sverige AB om leverans av produkter för fordonsrengöring till ett uppskattat samlat ordervärde av 4,8 MSEK.

<<
1
2
3
...
19
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post